• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  07.11.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4153911
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Enhetsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å lede og utvikle fremtidens primærhelsetjeneste?

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Nidarvoll rehabiliteringssenter. 

Nidarvoll rehabiliteringssenter skal stå ferdig høsten 2023. Som en av de første kommunene i landet samler vi tilbudet om rehabilitering på plasser med heldøgns omsorg på et eget senter med totalt 72 plasser. Enheten vil ha ansvar for kommunens tilbud om døgnrehabilitering, og samhandling med øvrige helsetjenester internt og eksternt er vesentlig både i tjenesteyting og tjenesteutvikling. Gjennom Nidarvoll rehabiliteringssenter ønsker vi å gi flere mulighet til å leve gode liv med kronisk sykdom, forebygge funksjonssvikt og utsette hjelpebehov.

Enheten vil bestå av rundt 100 årsverk hvorav de fleste i dag allerede er ansatt på kommunens rehabiliteringsavdelinger. Medarbeidergruppen vil bestå av sykepleiere, leger, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, fysioterapeuter m.fl. Vi ønsker å bygge opp tilbudet i det nye rehabiliteringssenteret ut ifra kunnskap om fremtidens behov og utfordringsbilder. Nye muligheter gjennom digitalisering og ny teknologi endrer kompetansebehovet i tjenestene og gir grunnlag for nye arbeidsmodeller og ny organisering av rehabiliteringstilbudet.

Vi har høye ambisjoner for vårt nye rehabiliteringssenter. Vi ønsker å utvikle nye samhandlingsstrukturer med forskning og utdanningsinstitusjonene som skal bidra til et kunnskapsløft i primærhelsetjenesten. Med utgangspunkt i Nidarvoll rehabiliteringssenter og i samarbeid med de øvrige kommunale rehabiliteringstjenestene ønsker vi å utvikle Trondheim til et kraftsentrum for forskning og utvikling (FoU) innen rehabilitering i kommunehelsetjenesten. 

Enhetens lederteam vil bestå av en enhetsleder og avdelingsledere. Avdelingslederne har helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere.

Som enhetsleder rapporterer du til kommunalsjef helse. 

Arbeidsoppgaver:

Byggeprosjektet for det nye rehabiliteringssenteret pågår og forventes ferdigstilt høsten 2023. Enhetsleder vil i perioden fram til innflytting få et dedikert ansvar for å forberede utvikling og drift i det nye senteret. Dette vil foregå i samarbeid med enhetsledere ved dagens plasser for rehabilitering på institusjon, arbeidstakerorganisasjonene, kommunens strategiske ledelse og stab.

 • I prosjektperiode og videre etter åpning av senteret: 
 • Skape og utvikle et godt tjenestetilbud for brukere og pårørende.
 • Utvikle øvrige ledere og ansatte ved å utfordre, trygge og følge opp tett.
 • Sikre koordinering, samarbeid og samhandling internt i enheten.
 • Ivareta samhandling med øvrige ledere innenfor helse og velferd og øvrige samarbeidspartnere for å utvikle rehabiliteringstjenester i kommunen.
 • Økonomisk planlegging, budsjettering og rapportering.
 • Utvikle og etablere senteret som en arena for praksisnær forskning og utviklingsarbeid.
 • Utvikle og etablere senteret som utdanningsarena for primærhelsetjenesten.
 • Utvikle og etablere senteret som en utprøvingsarena for muliggjørende teknologi.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå.
 • Dokumentert ledererfaring i minst fire år innen helse- og velferdstjenester, og lederutdanning er ønskelig.
 • God kjennskap til nasjonale føringer og strategier innen helse- og omsorgssektoren, særlig innenfor rehabiliteringsområdet.
 • Erfaring med kunnskaps- og endringsledelse i komplekse organisasjoner.

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.
Vi ønsker en engasjert leder som:

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med pasienter og pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med:

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Deltakelse i kommunalsjef helses strategiske ledermøte.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Stor selvstendighet og myndighet.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  07.11.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4153911
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune