Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder 100% fast

Offentlig forvaltning

Spennende 100% fast lederstilling ved DPS Lillehammer

DPS Lillehammer har hovedansvar for det allmenpsykiatriske tilbudet for befolkningen i Lillehammer og Gudbrandsdalen, og har virksomhet på Lillehammer og på Otta.

Avdelingen består av 4 kliniske enheter, og det er nå ledig stilling som enhetsleder ved åpen akutt døgnenhet på Lillehammer. Enheten har 11 senger, og tar imot pasienter fra sentralsykehus, poliklinikk og primærhelsetjenesten.

Det er tilsatt psykiater og psykologspesialist i enheten, i tillegg til høgskoleutdannet miljøpersonell.

Enheten er godt drevet, men pga. omfattende omstillinger i Divisjon Psykisk Helse står man overfor mange nye og spennende utfordringer.

Spesielt viktig vil det være å ha fokus på å videreutvikle samarbeidet/samhandlingen med både sentralsykehuset og primærhelsetjenesten, og å gjennomføre evt. nødvendige endringer.

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges ved søknaden.
Det er ønskelig med to referanser, derav siste arbeidstaker

Arbeidsoppgaver:

 • Enhetsleder har det overordnede faglige og driftsmessige ansvaret for enheten.
 • Ansvar for fagutvikling og kartlegging av enhetens kompetansebehov, og utforming av planer med bakgrunn i dette. 
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper internt og eksternt.
 • Bidra aktivt til ledelsens gjennomgang, rapportere i henhold til etterspurte indikatorer, følge opp uønskede hendelser med korrigerende tiltak.
 • Økonomi: Delta aktivt i utarbeidelse av enhetens budsjett, utarbeide forslag til korrigerende tiltak ved avvik.
 • Personalansvar: HMS ansvar, blant annet IA og sykefravær. HMS ansvar/vernerunde, oppfølging av "Forbedringsundersøkelsen". Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen. Rekruttere og følge opp nyansatte. 
 • Gjennomføre personalmøter.
 • Lede behandlingsmøtene på døgnenheten
 • Enhetsleder sitter i ledergruppen ved DPS Lillehammer

  Enhetsleder rapporterer til avdelingssjef

Kvalifikasjoner:

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier eller annen relevant høyere helseutdanning
 • Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
 • Kunnskap og erfaring fra relevant fagområde er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evne til både å samarbeide og arbeide selvstendig
 • Evne til å ta initiativ og arbeide kreativt
 • Gode formidlingsevner, og evne til å engasjere andre
 • Evne/handlekraft til å gjennomføre endringer

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et spennende og dynamisk fagmiljø
 • Stillingen byr på muligheter for å påvirke tilbudet i tjenesteområdet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.