Detaljer


Enhet for barn og unge søker etter familieterapeut og psykiatrisk sykepleier

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid. Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Enheten består av 3 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling for barn unge og voksne og avdeling for døgntjeneste psykisk helse og rus.

Avdeling for barn, ungdom og voksne søker nå etter:
 • Psykiatrisk sykepleier 60% vikariat inntil 1 år (arbeidssted Konsmo)
 • Familieterapeut 60% fast stilling. (arbeidssted helsestasjonen)
Psykiatrisk sykepleier

Arbeidsoppgaver:

 • Terapeutisk behandling
 • Medisinsk oppfølging
 • kursholder
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • IP ansvarlig
 • Bruk av FIT

Krav til stillingen:

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, men sykepleiere med annen relevant videreutdanning og erfaring kan søke
Familieterapeut

Arbeidsoppgaver:
 • Familieveiledning
 • Foreldreveiledning
 • Individuelle samtaler med barn, unge og foresatte
 • Kartlegge utfordringer hos barn, unge og innad i familier
 • Veiledning, Undervisning og kurs for kollegaer og brukere
 • Teamarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon i fagprogrammet winmed helsestasjon
Krav til stillingen:
 •  Utdannet familieterapeut
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring med veiledning til barn og unge
 • COS sertifisering
 • Kunnskap om traumebasert omsorg
Vi kan tilby
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
 
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder for avdeling for barn, ungdom og voksne, Anne Bjørnevåg, tlf: 99536980.
 
Søknadsfrist: 07.02.2021
Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.