Detaljer

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2020
 • Sted:
  NANNESTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NANNESTAD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3050237
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune

Engasjerte Vernepleiere

Er du en vernepleierfaglig superhelt med stort faglig engasjement?

Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter. Vi satser på fagutvikling, og søker engasjerte vernepleiere!

Vi satser stort på fagutvikling og er opptatt av kompetansehevende tiltak for å sikre de beste tjenester til innbyggerne som trenger det. Derfor ansetter vi nå flere vernepleiere. KAN ønsker å gi et meningsfylt og tilrettelagt arbeidstilbud/dagtilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Gjennom opplevelser av mestring, selvstendig arbeid, sosial læring og trivsel, skal tjenestemottakerne styrke og øke sin kompetanse. Samtidig er vi opptatt av at arbeidsplassen er spennende og utfordrende for våre ansatte. 

Fra d.d har vi 2 x 100 % fast vernepleierstilling ledig ved KAN. 

Med bakgrunn i brukergruppen og personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av tjenestemottakere med autisme og psykisk utviklingshemning, med et variert bistandsbehov.
 • Tilrettelegging, aktivisering og bistand i ulike arbeidsoppgaver, blant annet bassengtrening
 • Direkte miljøarbeid med oppfølging og dokumentasjon av dagsplaner, treningsprogram og miljøregler
 • Gi faglig veiledning/undervisning, delta i faglig nettverk i tjenesten
 • Utarbeidelse og oppfølging av planer og tiltak
 • Gi tjenesteyting til tjenestemottakere med utfordrende atferd
 • Bidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk
 • Utarbeidelse og oppfølging av fagadministrativt system (FAS)
 • Dokumentasjon i fagsystemet CosDoc
 • Arbeide med utforming, samt iverksetting av vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9
 • Delta i planlegging, tilrettelegging og evaluering av tjenestetilbudet, samarbeid med habiliteringstjenesten og øvrige samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Autorisert vernepleier
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til målrettet miljøarbeid 
 • Erfaring fra samhandling/arbeid med mennesker med utviklingshemning 
 • Førerkort klasse B for manuelt gir (må disponere egen bil)
 • Gode veilednings-og opplærings ferdigheter
 • Kunnskap om og erfaring med utfordrende atferd
 • Inneha god kunnskap om metoder og ulike verktøy for å motivere og veilede tjenestemottakere
 • Vi krever at du er endrings- og løsningsorientert
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk
 • Kompetanse innen HOL kap. 9
 • Gode IKT-ferdigheteter
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt, med særlig vekt på samarbeidsevne og selvstendighet
 • Vise gode kommunikasjonsevner
 • Du må være en god lagspiller og bidra aktivt til å ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver
 • Ha evne og vilje til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsnings orientert og handlekraftig
 • Du må være trygg på deg selv og håndtere utfordrende atferd og uforutsette situasjoner
 • Ansvarsbevisst, strukturert og pålitelig 
 • Kunne delta på arbeidsoppgaver som foregår utendørs
 • Ha en daglig struktur på jobben som er synlig og lett og forstå for øvrig personell
Vi tilbyr
 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Godt tverrfaglig miljø med fokus på målrettet miljøarbeid.
 • Dyktige og hyggelige kolleger.
 • Deltakelse i Fagforum for høyskoleansatte
 • Arbeidstakere ansettes i Nannestad kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler
 • Gode pensjonsordninger

 

 • Aktuelle søkere må påregne innkalling til intervju. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen
 • Politiattest fremlegges ved tilsetting
 • Kopier av attester og vitnemål vedlegges søknaden. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25