Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  Sande
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3509758
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Engasjert og selvstendig vernepleier/sykepleier – inntil 2 100% faste stillinger

Prestegårdsalleen 17 er et av åtte døgnbemannede botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne i virksomheten Voksenhabilitering i Holmestrand kommune. Virksomhet Voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt i Sande, ca.10 min fra togstasjonen. Ved vår boenhet i Prestegårdsalleen 17 søker vi nå etter inntil to vernepleiere/sykepleiere med tiltredelse så snart som mulig.

Fakta om stillingene

Stillingene har i nåværende turnus dag, kveld, langvakter hver fjerde helg eller korte vakter hver 3. helg.

Ved Prestegårdsalleen ytes det tjenester til 13 personer med ulike funksjonsnedsettelser.  Som vernepleier vil du få rollen som tjenesteansvarlig. Det innebærer i tillegg til direkte tjenesteyting, faglig ansvar for definerte brukere med blant annet koordinering av tjenester, samarbeid med pårørende og instanser i hjelpeapparatet internt og eksternt, ansvar for tiltaksplan, dag/ukeplaner og legemiddelhåndtering. Andre spesifikke oppgaver kan delegeres til stillingen. Arbeidsoppgavene er varierte. Stillingen har tett samarbeid med andre miljøterapeuter og miljøarbeidere ved tjenestestedet. Virksomheten benytter fagsystemet CosDoc og er i ferd med å innføre IKOS for kvalitetssikring av tjenestene. Dette vil være sentrale arbeidsverktøy for stillingen.

Krav til kvalifikasjoner

 • Vernepleier/sykepleier med autorisasjon og gjerne videreutdanning innen psykisk helse og/eller andre områder knyttet til faget.
 • Erfaring med målgruppen og psykisk helse.
 • Fokus på brukermedvirkning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God digital kompetanse
 • Sertifikat på bil (klasse B) 

Arbeidsoppgaver

 • Se den enkelte bruker og tilrettelegge for størst mulig grad av mestring og deltagelse i eget liv.
 • Dirkete tjenesteyting
 • Veiledning av kolleger og brukere
 • Dokumentasjon
 • Saksbehandling KHOL kap.9 og PBRL kap.4 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er ansvarsbevisst, kan arbeide selvstendig og i team.
 • Er løsningsorientert og strukturert
 • Klarer å prioritere arbeidsoppgaver på hektiske dager
 • Har godt klinisk blikk og er god til å observere
 • Er faglig engasjert og oppdatert
 • Bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet 

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø og varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Gyldig politiattest må kunne fremlegges ved eventuell ansettelse.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.