• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604813
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Engasjement som massekoordinator

Offentlig forvaltning

Vil du være med på å utvikle en bedre, grønn by?

Mange og store utbyggingsprosjekter i Oslo de neste 30 årene vil skape store volum av masser. For å utnytte naturressursene best mulig, samt redusere transport av massene må mer av massene gjenbrukes. Som massekoordinator i Oslo kommer du til å støtte kommunegeologen i arbeidet mot sirkulær massehåndtering i Oslo.
 
Du vil få en variert arbeidshverdag der du blant annet skal ta styring i arbeidet med å få oversikt over masseuttak og massetyper i utbyggingsprosjekter i Oslo. Du skal bidra til at lokal og sirkulær massehåndtering blir tematisert i plan- og byggesaksbehandling og at det avsettes arealer til massehåndtering. Du vil i stor grad påvirke hvordan arbeidet legges opp. Hvis du har bakgrunn innen geologi, hydrologi og/eller geografi så vil det også være mulighet for å delta i vårt arbeid med naturfarer i plan- og byggesaksbehandling.

Stillingen er midliertidlig over to år, og den er plassert i staben til avdeling for geodata.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere kommunale etaters håndtering av masser i utbyggingsprosjekter, for eksempel et utvalg av prosjekter fra Oslobygg
 • Styrke kommunens arbeid med regelverksutvikling og produksjon av veileder/retningslinjer for omtale og vurdering av massehåndtering i planprosesser og i byggesak
 • Videreutvikle kommunens arbeid med å identifisere og vurdere løsninger for lokal mellomlagring og bearbeiding av masser basert på Plan- og bygningsetatens kartlegging av masseproduksjon frem mot 2040, identifisere mulige arealer for massehåndtering i Oslo
 • Følge opp og videreutvikle Oslo kommunes massedataprosjekt (2021 – 2022)
 • Spre kunnskap og innhente erfaring fra andre aktørers arbeid med massehåndtering gjennom å delta i relevante faglige nettverk, for eksempel gjennom å lede Oslo kommunes tverretatlige arbeidsgruppe for massehåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets på  masternivå, fortrinnsvis med kompetanse fra ett eller flere fag som geologi, geodata, bygg-anlegg, logistikk, transportøkonomi eller transportteknikk
 • Dokumentert flere års erfaring med prosess- eller prosjektledelse
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Erfaring fra bruk av GIS-verktøy
 • Erfaring fra bygg og anlegg og/eller transport og logistikk er en fordel
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper:

 • Er åpen og nytenkende
 • God til å sette seg inn i detaljer, men er også bevisst på hvordan ditt arbeid er en del av en større sammenheng
 • Jobber selvstendig og målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert med evne til å identifisere og gjennomføre forbedringer
 • Har gode samarbeidsevner og er tilpasningsdyktig
 • Er strukturert og analytisk
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper og liker å presentere/formidle

Vi tilbyr:

 • En interessant stilling i en kommune med ambisiøse klimamål
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • fleksitid og 7,5 timers arbeidsdag
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • Lønn etter lønnstrinn 48‒53, som tilsvarer fra kr 661 800 til kr 724 500 pr. år etter kvalifikasjoner
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604813
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune