Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

En av våre dyktige medarbeidere slutter og vi er derfor på utkikk etter motivert sykepleier som kan bidra med å drive posten videre!

Offentlig forvaltning

En av våre dyktige medarbeidere slutter og vi er derfor på utkikk etter motivert sykepleier som kan bidra med å drive posten videre.

Vi søker deg som har et ekte engasjement for å arbeide med mennesker med psykiske lidelser. Vi ønsker oss en engasjert medarbeider som er opptatt av faglig utvikling, er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseseksjoner og en affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/ bydeler i opptaksområdet. I 2026 flytter Akuttpsykiatrisk avdeling inn i nytt senter for Psykisk Helsevern. Seksjon A er en lukket seksjon med 13 døgnplasser, og behandler primært pasienter med affektive lidelser. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi tilstreber et godt terapeutisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring. Vi drifter også ECT poliklinikk som tilhører seksjonen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner
 • Jobbe i tverrfaglige team rundt den enkelte pasient
 • Delta i seksjonens gjøremål og utvikling
 • Delta i målrettet miljøterapi
 • Medikamenthåndtering
 • Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
 • Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering (MAP)
 • Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner:

 • Kreves autorisasjon som sykepleier 
 • Pluss med relevant videreutdanning 
 • Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri
 • Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et hektisk miljø, som kan være med på å utvikle seksjonen videre 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og faglig interessert
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andre
 • Trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Fysisk og mentalt skikket til å håndtere krevende situasjoner
 • Det vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Jevnlig internundervisning
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag