En annerledes og spennende rektorstilling 

Stavanger Kommune

 

Lenden skole og ressurssenter har som overordnet målsetting å bidra til at alle elever kan delta aktivt i et inkluderende læringsmiljø på egen hjemmeskole. Vår visjon er: «Vi ser muligheter». Visjonen peker mot det å være en ressurs og en samarbeidspartner for stavangerskolen i utviklingen av et positivt og inkluderende læringsmiljø for alle elever.

Vår hovedmålgruppe er grunnskoleelever fra 1.-10. klasse med psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser. Vi er ca.40 ansatte med forskjellig kompetanse og utdanning som driver endagstilbud, skoletilbud for elever på ungdomstrinnet, familieveiledningsteam og skoleveiledningsteam som driver veiledning av skoler på alle nivå. 

Vi er fordelt på 4 ulike arbeidssteder og organisert i 7 team med ulike oppgaver og tilbud som for eksempel:
- veiledning til skoler i enkeltsaker eller klassesaker.
- veiledning til familier med barn med diagnoser innenfor psykososiale vansker eller psykiatri.
- endagstilbud som tar imot elever fra 5.-10.klasse og skoletilbud på ungdomstrinnet.
- ekskursjonsopplegg for skoleklasser og leirskole på Lundsvågen naturskole.
- kartlegging og analyse av læringsmiljø.
- holde kurs innen våre fagområder.

Skolens ledelse består av rektor og avdelingsledere med ansvar for sine avdelinger. Fagleder og skolekonsulent bistår lederteamet med ulike administrative oppgaver. Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesider: http://www.minskole.no/lenden 

Vi søker nå en rektor som er motivert for å ta Lenden inn i omstilling. Den nye rektoren må også kunne lede implementering av ny læreplan og bidra til at elevene i stavangerskolen er inkludert og opplever læring og trivsel.

Arbeidsoppgaver:

Du vil være skolens øverste faglige leder og ha ansvar for skolens læringsresultater.
Du får ansvar for å følge opp skolens visjon og verdigrunnlag og utvikle skolen i tråd med strategi for kvalitet i stavangerskolen og kommunens "modell for inklusjon".
Du har hovedansvar for at vår organisasjon framstår som en samlet enhet.
Du vil være personalleder med hovedansvar for hele organisasjonen.
Du vil også ha hovedansvar for skolens totale drift og økonomistyring.
Du vil være vår representant utad og vil ha overordnet ansvar for samarbeid med andre instanser gjennom uformelle og formelle organer.
Som virksomhetsleder i Stavanger kommune følger rektor lov og avtaleverk og har et helhetlig lederansvar og god forvaltningsskikk.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en leder med god kjennskap til skole og som har solid pedagogisk kompetanse.
Du har godkjent lærerutdanning og relevant ledererfaring, gjerne fra organisasjoner med noe kompleksitet.
Skolelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt. For søkere med godkjent lærerutdanning og solid skoleledererfaring og dokumenterte resultater, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning. 
Som rektor på Lenden må du ha interesse for og gjerne erfaring eller videreutdanning innenfor spesialpedagogikk/sosialpedagogikk.

Personlige egenskaper:

Du er tydelig og framstår som en samlende leder.
Du er raus, har gode relasjonelle ferdigheter og inkluderer de ansatte i skolens utviklings- og beslutningsprosesser.
Du er inkluderende, motiverer og engasjerer dine medarbeidere og legger til rette for et godt arbeidsmiljø.
Du evner å tenke systemisk, helhetsorientert og langsiktig.
Du er robust og kan håndtere utfordrende situasjoner.

Vi tilbyr:

En spennende, annerledes og utfordrende lederoppgave i et kompetent fagmiljø.
Stavanger kommune har et godt støtteapparat og fellesskap i et engasjert rektorkollegium.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Hjemjobbhjem
Stillingskode: 995300 Rektor. Lønn etter avtale.

 
Opprett gratis bedriftsprofil:
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer