Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Elverum videregående skole - Undervisning i engelsk, tysk og spansk

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Elverum videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i engelsk, tysk og spansk fra 1. august 2024.

Vi søker deg som

 • er engasjert, tar initiativ og er nysgjerrig på å prøve nye ideer i undervisningen
 • er løsningsorientert og samarbeider konstruktivt med kollegaer
 • har fokus på elevens læring

Vi tilbyr

 • et helt nytt campus i sentrum av Elverum
 • klasserom med moderne teknologi
 • flotte kollegaer 
 • en aktiv velferdskomité som arrangerer aktiviteter for personalet
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 01.08.2024
 • arbeidssted: Elverum videregående skole 
 • stillingen har tilhørighet under avdelingen for "språk og IB" som er en avdeling med mange lærere fra forskjellige land.
 • for å sikre oss om pedagogisk og didaktisk utvikling arbeider vi aktivt i fagream på skolen
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • undervisning 
 • samarbeid i forskjellige fora
 • deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • formell faglig og pedagogisk kompetanse i engelsk, tysk og spansk
 • undervisningserfaring, gjerne med elever som har tysk, fransk og spansk som morsmål

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.