Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Elverum videregående skole - Undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Elverum videregående skole har ledig 100% vikariat i undervisningsstilling innen idrettsfag og kroppsøving fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • har evne til å motivere elevene og skape gode relasjoner
 • er dyktig i kommunikasjon og formidling
 • er en trygg og tydelig klasseleder 
 • har gode samarbeidsevner
 • har oppdatert kompetanse i faget

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % vikariat fra 01.08.2022 til 31.07.2023 (skoleåret 22/23)
 • arbeidssted: Elverum videregående skole

 Ønskede kvalifikasjoner

 • pedagogisk utdanning
 • undervisningserfaring 
 • kompetanse innen spesped. er en fordel

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.