Elverum videregående skole - Undervisningsstilling i engelsk, fransk og tysk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Elverum videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i engelsk, fransk og tysk fra 1. januar 2022.

Vi søker deg som

 • er en profesjonell og tydelig leder i møtet med elevene
 • bygger gode relasjoner med elever og kollegaer
 • varierer undervisning og vurderingsformer
 • er reflektert ovenfor egen praksis

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 50% fast stilling ledig fra 01.01.2022
 • undervisning i engelsk på Yrkesfag (YF) og Studieforberedende (ST) og på International Baccalaureate (IB)
 • arbeidssted: Elverum videregående skole

Kvalifikasjoner

 • godkjent undervisningskompetanse i engelsk, tysk og fransk
 • pedagogisk utdanning
 • erfaring fra IB eller undervisning av elever med engelsk som morsmål er en fordel

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.