Elverum videregående skole - Undervisningsstillinger i norsk, samfunnskunnskap, matematikk, fysikk og samfunnsøkonomi (vikariater)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Elverum videregående skole har ledig inntil 250% vikariater i undervisningsstillinger i ulike fag snarest.

Vi søker deg som

  • kan undervise i fag som norsk, samfunnskunnskap, matematikk, fysikk og samfunnsøkonomi

Vi tilbyr

  • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø
  • lønn etter gjeldende avtaleverk
  • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingene

  • inntil 250% vikariater fra snarest og ut skoleåret 2021/2022
  • arbeidssted: Elverum videregående skole

Ønskede kvalifikasjoner

  • undervisningskompetanse i mer enn ett av fagene norsk, samfunnskunnskap, matematikk, fysikk og samfunnsøkonomi
  • søkere med pedagogisk utdanning vil bli prioritert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.