Elverum videregående skole - Ledende renholder

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Elverum videregående skole har ledig fast stilling som ledende renholder fra 20. september 2021 eller etter avtale

Vi søker deg som

 • kan være pådriver for et faglig og kollegialt godt miljø
 • har relevant yrkeserfaring, er strukturert og nøyaktig i sitt arbeid
 • arbeider godt både selvstendig og i team
 • er positiv, tydelig, trygg og engasjert i lederrollen
 • er serviceinnstilt, fleksibel og trives i et aktivt miljø med daglig kontakt med elever og kollegaer
 • behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling hvorav 40% i rollen som ledende renholder og 60% som utøvende renholder
 • arbeidssted: Elverum videregående skole 

Arbeidsoppgaver

 • lede daglig renhold iht. enhetens renholdsplaner og vedtatte prosedyrer
 • lede og koordinere faglig utvikling, teamutvikling og bidra til personalutvikling innenfor enheten
 • utarbeide og vedlikeholde renholdsplaner og lede oppgaver i henhold til disse
 • utøve økonomiforvaltning og innkjøp ved egen enhet iht. inngåtte avtaler og retningslinjer
 • HMS-ansvar, herunder oppdatere elektronisk stoffkartotek
 • daglig renhold iht. vedtatte renholdsplaner og prosedyrer

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

 • fagbrev innen renhold
 • erfaring innen renhold
 • kjennskap til bruk av IT-baserte arbeidsverktøy innen renhold

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.