• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947172
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 11.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gol kommune

Elevassistent Gol skule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol skule er ein 1-10-skule med 490 elevar og ca. 90 tilsette.

Vi søkjer:
Elevassistent i fast stilling. Stillinga er lagt til mellom- og ungdomstrinnet og har ein stillingsstorleik på 80%. Elevassistenten har eit fortetta arbeidsår og følgjer skulen sine feriar med tilsvarande auka arbeidstid i skuleåret elles.

Kvalifikasjonar:
• Barne- og ungdomsarbeidar eller anna relevant fagutdanning

Arbeidsoppgåver:
• Assistenten vil følgje elevar på mellom- og ungdomstrinnet.
• I tillegg vil det vere arbeidstid på SFO.

Vi tilbyr:
• Eit spennande og triveleg arbeidsmiljø
• Varierte arbeidsoppgåver

For stillinga gjeld:
• Lønn etter utdanning og ansiennitet

Vi ynskjer at du er:
• Ein person med engasjement og interesse for ungdom og ungdom si utvikling.
• Aktiv og fleksibel i samarbeidet med andre
• Positiv og har godt humør

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947172
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 11.01.2023