Ledig stilling

Stavanger Kommune

Ekstravakter

Myrveien Bofellesskap avdeling eldre er tilknyttet Tasta og Eiganes hjemmebaserte tjenester. Det er til sammen 3 avdelinger i Bofellesskapet; avdeling for eldre, avdeling for psykisk helse og avdeling for mennesker med psykisk utviklingshemming. Bofellesskapet ligger i flotte omgivelser og skjermet fra Randabergveien.

Vi er tilsammen 16 fast ansatte som bistår 8 beboere med å dekke de ulike behov de har i forhold til stell og pleie, utdeling av medisiner, motivere til aktivitet samt praktisk bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring!

Personalet i Myrveien Bofellesskap avdeling eldre er stolte og myndiggjorte medarbeidere som tar ansvar for egne arbeidsoppgaver, medvirker til et godt arbeidsmiljø og sprer trivsel og glede på arbeidsplassen. Vi ønsker å fremstå som profesjonelle utøvere med fokus på en aktiv og meningsfull hverdag for våre beboere - samtidig som vi har et stort og varmt hjerte med omsorgsfulle hender.

Bofellesskapet er døgnbemannet; 2 personal dagtid, 2 personal kveldstid og 1 nattevakt som har ansvar for avdeling eldre og for avdeling med mennesker med psykisk utviklingshemming. Vår personalgruppe består av sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, miljøterapeuter og lærlinger innen helsefaget.


Arbeidsoppgaver:

Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov. Hverdagsmestring er et viktig mål i samarbeid med beboer. Vi løser oppgavene våre i tverrfaglig samarbeid og god dialog med beboer og pårørende. Vi dokumenterer elektronisk journalsystem; CosDoc. Vi er på jakt etter deg som jobber strukturert og ryddig, som ønsker å utøve god pleie og omsorg ovenfor hjemmeboende beboere i bofellesskap, bidra til godt samarbeidsklima med kolleger og sikre beboerne kontinuitet og kvalitet i tjenestene slik at de kan mestre sin hverdag på en best mulig måte.

Vi har 6 ukers turnus med arbeidshelg hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.

Erfaring fra jobb med eldre mennesker med ulike fysiske og psykiske behov.

Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål

 

Personlige egenskaper:

Vi har behov for en som mestrer å jobbe selvstendig og med annet fag personal. Du må kunne vurdere beboers behov og gi tjenester av faglig god kvalitet. Du må være god på relasjoner og bidra til et godt samarbeid på egen arbeidsplass. Det er også viktig at du kan møte beboeren og pårørende på en riktig måte og opprettholde god relasjon. Du må mestre nye utfordringer på en konstruktiv og løsningsorientert måte. Du må være tydelig og i kommunikasjon med dine kolleger. Det forventes at du bidrar positivt med gode holdninger inn i personalgruppen. Dette for å ha et godt arbeidsmiljø med fokus på godt samarbeid og samhold.

Vi tilbyr:

Ansvar, involvering og delaktighet.

En arbeidsplass med fokus på fagutvikling og et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø samt dyktige og engasjerte kollegaer 

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Kommunen har egne retningslinjer for stipend til etter- og videreutdanning for de som har vært ansatt i minst 2 år 

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Lønn:

707603 Helsefagarbeider  kr 363.700 - 446.000 etter ansiennitet. 
707600 Hjelpepleier kr 363.700 - 446.000 etter ansiennitet
751706 Omsorgsarbeider kr 363.700 - 446.000 etter ansiennitet
658300 Pleiemedarbeider kr 312.900 - 419.400 etter ansiennitet
645500 Vernepleier kr 423.500 - 532.300 etter ansiennitet
717400 Sykepleier kr 423.500 - 532.300 etter ansiennitet