Ekstravakter

Stavanger Kommune

Botilbudet for mennesker med utviklingshemming er organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Bo og Aktivitet Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 15 avdelinger i virksomheten.

Husabøryggen bofelleskap åpnet i 2013 og holder til i nye flotte lokaler på Hundvåg. Ved Husabøryggen finner du tre separate bofelleskap, hvor to av dem er for mennesker med psykisk utviklingshemming, og et er for mennesker med psykiske lidelser. Hvert bofelleskap har 8 beboere som vi tilbyr miljøtjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av bofelleskapene.

Husabøryggen bofellesskap bruker positiv atferdsstøtte (PAS) som rammeverk for miljøarbeidet ved avdelingen. Som ansatt vil du få god innføring i PAS og hvordan du som ansatt kan bidra til god livskvalitet for hver enkelt beboer. Du vil også få være med på å gi en god og meningsfull hverdag for mennesker som har behov for litt hjelp for å oppnå best mulig livskvalitet. Dermed søker vi deg som vil være med å gjøre "det lille ekstra" for våre beboere og som ser muligheter i stedet for problemer, som liker å være aktiv og er flink til å motivere og inspirere til en aktiv hverdag. Det er nå behov for deg som kan jobbe ekstra ved behov, og som kanskje også kan komme på kort varsel. Som ekstravakt vil du få opplæring i både avd. 1 og 2. 

 

Arbeidsoppgaver:

Målrettet miljøarbeid

Bruk av blant annet TAM (terapeutisk aggresjonsmestring) og PAS

Tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter både uten- og innendørs

Medvirke til gode tiltaksplaner for beboerne, og følge opp disse

Samarbeid med kollega, pårørende og andre samarbeidspartnere

Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

Helsefagarbeidere

Studenter innen helse - og sosialfaglig utdannelse

Erfaring fra lignende arbeid

Språkkrav B2, søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere språkkravet i søknaden for å bli vurdert (gjelder ikke skandinaviske språk)

Menn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

Du trives godt med å arbeide sammen med andre

Du kan stå i utfordrende/uforutsette situasjoner

Du er opptatt av å skape resultat og å nå de målene vi har satt oss

Har evne til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Har evne til å planlegge og organisere egen tid

Du kommuniserer godt med ulike mennesker

Du tar initiativ og ser etter nye muligheter

Tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaringer

Du kan motivere og inspirere

Være en god rollemodell for beboerne

Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser

Vi tilbyr:

Lønn etter gjeldende tariff

Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

Meningsfulle arbeidsoppgaver

"hjem-jobb-hjem" - avtale

 
Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse