Ekstravakt - våken nattevakt 

Stavanger Kommune

Denne stillingen er delt mellom to avdelinger; avdeling eldre og avdeling puh.  Avdeling puh; Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes. Det er til sammen 12 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening. 

 
Myrveien Bofellesskap avdeling eldre er tilknyttet Tasta og Eiganes hjemmebaserte tjenester. Det er til sammen 3 avdelinger i Bofellesskapet; avdeling for eldre, avdeling for psykisk helse og avdeling for mennesker med psykisk utviklingshemming. Bofellesskapet ligger i flotte omgivelser og skjermet fra Randabergveien. Personalet i Myrveien Bofellesskap avdeling eldre er stolte og myndiggjorte medarbeidere som tar ansvar for egne arbeidsoppgaver, medvirker til et godt arbeidsmiljø og sprer trivsel og glede på arbeidsplassen. Vi ønsker å fremstå som profesjonelle utøvere med fokus på en aktiv og meningsfull hverdag for våre beboere - samtidig som vi har et stort og varmt hjerte med omsorgsfulle hender.

Bofellesskapet er døgnbemannet; 2 personal dagtid, 2 personal kveldstid og 1 nattevakt som har ansvar for avdeling eldre og for avdeling med mennesker med psykisk utviklingshemming. Vår personalgruppe består av sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, miljøterapeuter og lærlinger innen helsefaget.


Arbeidsoppgaver:

Tilsyn av beboere

Utdeling av legemidler

Dokumentere i Cosdoc.

Praktiske gjøremål på avdelingen.

Bistand til personlig hygiene/dusj

 

Kvalifikasjoner:

Det er en fordel at du har erfaring fra lignende arbeid.

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et annet skandinavisk språk som morsmål 

Personlige egenskaper:

Du må trives i eget selskap da du jobber alene og kan ta avgjørelser på egen hånd. 

Du har faglig og personlig styrke til å håndtere ulike situasjoner.

Vi vil gjerne ha deg med på laget som alltid setter beboerne i sentrum og yter det lille ekstra.

Du har generell omsorg for mennesker.

Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.

Du er oppmerksom på andres menneskers behov og følelser.

Personlige egenskaper vektlegges. 

Du er bevisst hvordan nattarbeid påvirker egen helse. 

Vi tilbyr:

Ansvar, involvering og delaktighet.

Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Lønn etter ansiennitet. Stillingskode 707605 - Helsefagarbeider; kr 352,200 - kr 431,400. 
                                          Stillingskode 658300 - Pleiemedarbeider; kr 302,900 - kr 406,500
                                          Stillingskode 645501 - Vernepleier; kr 411,400 - kr 515,600