Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ekstrahjelp renholder

Offentlig forvaltning

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner.
Våre medarbeidere er godt kjent med kravene til hygiene i sykehus og er opplært til å takle de spesielle situasjonene som kan oppstå. Vi er en moderne og fleksibel leverandør og våre ansatte har lang erfaring, en stor del med fagbrev som renholdsoperatør. Vår lange erfaring med sykehusrenhold gjør oss til attraktive i forhold til å levere tjenester av høy og riktig kvalitet.
Vårt renhold utføres etter avtalte kvaliteter i henhold til NS INSTA 800. Renholdet utføres effektivt med riktige metoder som ivaretar krav til godt innemiljø og HMS for pasienter og ansatte.
Vi søker nå tilkallingshjelpere som kan jobbe ved behov for ekstrapersonell på Renhold og tekstil avdeling. Jobben kan innebære morgen- dag- og kveldsvakter samt helgevakter. Vi tilbyr grundig og intensiv opplæring på Sykehus. Person vi velger må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og må kunne jobbe fra 6:30 til 14:30, 7:00-15:00 i ukedagene og helg. Det er ønskelig at den også skal kunne jobbe på kveld i ukedagene. 
Vi skal vurdere aktuelle kandidater fortløpende.
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har en arbeidserfaring i renhold, men det er ikke et krav
 • Du kan godt norsk både skriftlig og muntlig
 • Du har generelle datakunnskaper, siden bruk av nettbrett er en viktig del av jobben

Personlige egenskaper:

 • Du er serviceinnstilt og er villig til å lære
 • Du trives i en hektisk arbeidshverdag og kan omstrukturere dagen på kort varsel
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er kvalitetsbevisst
 • Du behandler pasienter, pårørende og kolleger profesjonelt og empatisk, er imøtekommende og viser respekt
 • Du kan håndtere mange saker samtidig og har evne til å prioriterer disse
 • Du har interesse i renholdsrutiner og maskiner
 • Du trives med fysisk krevende arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring sammen med andre renholdere og teamkoordinator
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette