Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ekstrahjelp renholder

Offentlig forvaltning

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner. Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-instrumentrenhold, operasjonsrenhold og spesialrenhold.

Våre medarbeidere er godt kjent med kravene til hygiene i sykehus og er opplært til å takle de spesielle situasjonene som kan oppstå. Vi er en moderne og fleksibel leverandør og våre ansatte har lang erfaring, en stor del med fagbrev som renholdsoperatør. Vår lange erfaring med sykehusrenhold gjør oss til attraktive i forhold til å levere tjenester av høy og riktig kvalitet.

Vårt renhold utføres etter avtalte kvaliteter i henhold til NS INSTA 800 Renholdet utføres effektivt med riktige metoder som ivaretar krav til godt innemiljø og HMS for pasienter og ansatte
Vi søker nå tilkallingsvikarer som kan jobbe ved behov for ekstrapersonell på Renhold og tekstil avdeling. Jobben innebærer morgen- dag- og kveldsvakter samt helgevakter.

Vi tilbyr grundig og intensiv opplæring på Sykehus. Personene vi velger må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid og kan stille på kort varsel.

Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Kvalifikasjoner:

 • Arbeidspraksis innen renhold på minimum 1 år foretrekkes
 • De som tilsettes må kunne norsk veldig bra både skriftlig og muntlig
 • Generelle datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt
 • Fleksibel ang. arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til å prioritere oppgaver
 • Evne til å jobbe i høy tempo med mange arbeidsoppgaver
 • Interesse i renholdsmaskiner
 • Vilje til å lære seg nye oppgaver og rutiner 

Vi tilbyr:

 • Nødvendig opplæring sammen med andre renholdere og teamkoordinator
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette