• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4970693
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Eksamensvakt

Offentlig forvaltning

Eksamensvakt ved skriftlig eksamen
 
Privatistkontoret har som hovedoppgave å forvalte oppmelding til og gjennomføring av privatisteksamener for alle som bor eller følger undervisning i Oslo. Hvert år melder ca. 12.000 personer seg opp til over 30.000 privatisteksamener i Oslo, hvor ca. halvparten av oppmeldingene er til skriftlig eksamen.


Vi søker katetervakter, eksamensvakter, PGS- vakter og digitale katetervakter for våren 2023. Hovedoppgavene til en katetervakt er å være arbeidsleder for et team på to til fire vakter. I denne rollen er det viktig å arbeide strukturert og nøyaktig i hektiske situasjoner. Som vakt vil du utføre arbeidsoppgaver i teamet. PGS-vakter har ansvar for digital registrering av kandidatene. PGS-vakter vil kunne ha ansvar for etterkontroller og andre oppgaver knyttet til digital innlevering og registrering. Oppgavene kan variere ut ifra hvilke eksamener som gjennomføres. Eksamenskandidatene kan levere besvarelsen på papir og/eller digitalt. Det er derfor viktig at du har ordenssans og digitale ferdigheter. Hovedoppgavene til en digital katetervakt, er å være arbeidsleder for et team på to til fire vakter og ha ansvar for digital registrering av kandidater på sin seksjon. Videre vil digital katetervakt få ansvar for digital innlevering av eksamensbesvarelser og etterkontroller. Digital katetervakt vil kun jobbe med heldigitale eksamener. Kandidater som tar heldigital eksamen, kan kun levere sin besvarelse digitalt. Det er derfor viktig at du er strukturert og har god digital forståelse. Alle eksamensvakter jobber i team og utfører oppgaver i henhold til arbeidsinstruksene.


Våren 2023 er de skriftlige eksamenene fra og med 19.mai, til og med 5.juni 2023. Du må kunne jobbe 23.mai, som er den største eksamensdagen våren 2023. PGS – vakter må i tillegg kunne jobbe den 19.mai. Privatistkontoret sender ut opplæringsmateriell til alle vakttyper i forkant av eksamensstart. Antall kandidater varierer fra 50 til over 2.000 eksamenskandidater på de forskjellige eksamensdagene. Arbeidstid for de ulike rollene er lagt i tidsrommet mellom 06:45 til 15:00. Privatistkontoret tildeler vaktarbeid etter behov og timelister sendes ut i god tid før eksamensstart. 


Du kan søke på en eller flere av eksamensvaktrollene, men vil først og fremst kun bli tildelt en av disse. Hvis Privatistkontoret har ledige vaktoppdrag som eksamensvakt, kan du som PGS-vakt, digital katetervakt eller katetervakt få tilbud om ekstra vaktoppdrag som eksamensvakt. Du kan ikke være eksamensvakt, PGS-vakt, katetervakt eller digital katetervakt ved privatisteksamen dersom du er skoleelev i videregående opplæring eller selv er oppmeldt til privatisteksamen. 

Kvalifikasjoner:

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. 


Du må ha god helse slik at du kan utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Det innebærer blant annet god motorikk i armer og ben, kunne motta arbeidsinstrukser, ha god oppmerksomhetsevne, ha godt syn og god hørsel. 


Du må kunne veilede privatister med tilkobling til trådløst nettverk, pålogging i eksamenssystemet og ved innlevering av digital eksamen. 
 
Du må ha erfaring med bruk av e-post og digital postkasse. All skriftlig kommunikasjon mellom Privatistkontoret og vakter foregår via e-post, og signering av arbeidsavtale skjer via digital postkasse. 
Katetervakter må ha erfaring fra administrativt arbeid.


PGS-vakter må kunne vise til erfaring med bruk av digitale systemer.
Digitale katetervakter bør ha erfaring fra administrativt arbeid og må ha god digital forståelse.

Personlige egenskaper:

Du er pålitelig, punktlig og har god samarbeidsevne


Du har lett for å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver


Du er et ordensmenneske 


Du opptrer rolig og bidrar til å skape trygghet under eksamen for både kandidater og kollegaer

 

Du liker å arbeide med mennesker og i team

 

Du må kunne opptre lojalt og i tråd med arbeidsgivers instrukser

Vi tilbyr:

Et hyggelig arbeidsmiljø hvor du er en del av et større fellesskap 


Timelønn etter fastsatte satser, p.t. kr. 224 per time for vakter 


Timelønn etter fastsatte satser, p.t. kr. 235 per time for katetervakter 


Timelønn etter fastsatte satser, p.t. kr. 235 per time for PGS-vakter 

 

Timelønn etter fastsatte satser, p.t. kr. 235 per time for digitale katetervakter.  


Vi gir nødvendig opplæring

Nyttig arbeidserfaring

   

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4970693
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune