Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ekkotekniker

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling på Gjøvik har lokalsykehusansvar for ca 110 000 innbyggere samt områdefunksjon for fagområdet blodsykdommer. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og ca 18 000 polikliniske konsultasjoner innenfor alle de indremedisinske spesialitetene. Det er godt utstyrte laboratorier innenfor fagområdene hjertesykdommer, lungesykdommer og fordøyelsessykdommer. Avdelingen har et nært samarbeid spesielt med Kreftavdeling og senter for lindrende behandling samt de øvrige avdelingene på sykehuset. Sykehuset Innlandet HF er i endring mot framtidig målbilde, dette innebærer at det blir endringer, noe som kan by på spennende muligheter og utvikling.

Medisinsk poliklinikk har ca. 17 årsverk.  Avdelingen preges av et dynamisk miljø der vi arbeider selvstendig, samtidig som vi er et team.

Vi etablerer nå sykehuset Innlandets første faste Ekkotekniker-stilling. Vi trenger denne kompetansen for å blant annet imøtekomme et stadig økende behov for ultralydundersøkelse av hjerte. 

Arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet til hjertepoliklinikk og hjertelab, men enkelte oppgaver knyttet til andre fagområder kan også være aktuelt. Vi undersøker pasienter fra egen avdeling, inneliggende pasienter på andre avdelinger eller polikliniske pasienter, med påvist eller mistenkt hjertesykdom.

Ved Medisinsk poliklinikk på Gjøvik er det derfor ledig følgende stilling:

100% fast stilling som ekkotekniker. Det vil, dersom ønskelig, være mulig å kombinere en deltidsstilling som ekkotekniker med annen stilling i annen avdeling.

Arbeidsoppgaver:

 • Informere, forberede og bistå i og rundt hjerteundersøkelser, og -behandling
 • Undersøke pasienter med ultralydteknikk (under supervisjon)
 • Delta i opplæring og undervisning av leger i spesialisering og evt annet helsepersonell
 • Delta i undersøkelser der pasienten trenger ekstra overvåkning, som ved transøsofagus -ekko
 • Ansvar for bruk av avansert medisinsk-teknisk utstyr, og samarbeid med medisinsk-teknisk avdeling rundt vedlikehold av dette

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller radiograf
 • Videreutdanning i ultralyd av hjerte tilsvarende ca 60 studiepoeng
 • Søkere må beherske godt norsk muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring innen undersøkelse og behandling av hjertepasienter

Personlige egenskaper:

 • Det ønskes en person med pågangsmot, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Vi har tett samarbeid i en liten seksjon, så personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • En interessant stilling i et lite, men faglig godt og sosialt miljø
 • Det vil, dersom ønskelig, være mulig å kombinere en deltidsstilling som ekkotekniker med annen stilling i annen avdeling

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.