Ledig stilling

Senja kommune

Eiendomsutvikler

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling eiendomsforvaltning skal fra årsskiftet 2023 innlemmes i virksomheten teknisk drift. Virksomheten har totalt 100 ansatte  som består av avdelingene vegdrift, vann og avløp, trafikk, renhold og boligkontor

Ansettelsen skjer i Senja kommune, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Deltakelse i kommunal pensjonsordning. Det vises til nærmere informasjon om Senja kommune på kommunens nettside www.senja.kommune.no.  Søker må identifisere seg med verdigrunnlaget til Senja kommune som er raus, framoverlent og bærekraftig.

 

Eiendomsutvikler vil jobbe med mange interessante og utfordrende prosjekter og relasjoner og vil i stor grad ha samfunnskontakt. Stillingen er sentral i den kommunale utviklings- og samfunnsplanleggingen. Kommunen har god kontakt med næringslivet, lag og foreninger, befolkningen og organisasjonene i samhandlingen rundt utviklingen av Senjasamfunnet.

Stillingen rapporterer til virksomhetsleder teknisk drift

Hovedarbeidsoppgaver:

 •  Kjøp og salg av kommunale utbyggingsarealer, tomter og eiendom
 •  Planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til eiendomsforvaltning
 •  Ivareta grunneierrollen til kommunen
 •  Strategisk planlegging av fremtidig utbyggingsareal
 •  Utvikle beslutningsgrunnlag for politiske og administrative vedtak
 •  Utarbeidelse av utbyggingsavtaler
 •  Andre oppgaver etter nærmere avtale

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor juridiske fag og eiendomsfag
 •  Kompetanse innenfor prosjektledelse og eiendomsutvikling
 •  Kunnskap om plan- og bygningsloven
 •  Kjennskap til digitale verktøy
 •  Analytisk og ryddig med god muntlig, skriftlig og visuell fremstillingsevne
 •  Selvstendighet og samarbeidsevner
 •  Offensiv og løsningsorientert

Søker må ha førerkort kl. B.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et bredt fagmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
 • Lønn etter avtale innenfor gjeldene tariffer.

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til virksomhetsleder Bjørn Lauransen, e-post bjorn.lauransen@senja.kommune.no tlf. 91 71 44 28 eller kommunalsjef Hege Vigstad, e-post hege.vigstad@senja.kommune.no tlf. 45 51 6459

 

Søknad/CV med minimum to oppgitte referanser sendes elektronisk via link på denne siden (søk denne stilling).

Kopi av attester og vitnemål vil bli avkrevd for den som blir tilsatt.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.