Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Eiendomssjef

Offentlig forvaltning

Kan du eiendom og vil jobbe i Sykehuset Telemark?
Eiendomssjefen har en meget viktig funksjon i sykehuset. Ditt ansvar er å sikre bærekraftige funksjonelle bygg for en kompleks og samfunnskritisk virksomhet. Via egne og samarbeidende ressurser forvalter, ivaretar og utvikler du en sammensatt bygningsmasse på ca 170.000 kvm. Mesteparten av disse er eide bygg. Du og dine medarbeidere har en viktig ledende og koordinerende rolle i ulike enkeltprosjekter. Eiendomssjefen rapporterer til Utviklingsdirektør.

Sykehuset har startet opp et stort utbyggingsprogram som forventes å være sluttført i 2026. Dette omfatter ett nytt sengebygg, en kreftsenter med strålekapasitet og ett utvidet akuttsenter. Eiendomssjefen vil være sentral i gjennomføring av dette programmet og ibrukstagelse av byggene.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for behovstilpasset og bærekraftig ivaretagelse og utvikling av bygningsmassen. Herunder lede strategi- og planprosesser.
 • Bidra til at pasienter og sykehusansatte er fornøyd med byggenes egnethet
 • Budsjett- og resultatoppfølging for avdelingen
 • Lede og utvikle avdelingens 6 medarbeidere
 • Følge opp og lede byggprosjekter av ulik størrelse og kompleksitet
 • Forberede og legge fram byggprosjekter for beslutning i sykehusledelse og styre
 • Videreutvikle FDVU-systemer
 • Sikre god balanse i bruk av egne ressurser og samarbeidsmiljøer internt og eksternt
 • Drive aktiv tjenesteutvikling, bidra i nettverk regionalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning, -utvikling og prosjektledelse med gode resultater
 • Ledererfaring, også med utviklings- og forbedringsprosesser
 • Økonomisk og forretningsmessig forståelse samt erfaring med finansielle analyser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kjennskap til drift av sykehus er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evne til å koordinere og lede komplekse prosesser
 • Forretnings- og resultatorientert
 • God relasjonsbygger
 • Initiativrik og nysgjerrig
 • Strukturert og selvstendig
 • Kvalitetsbevisst
 • Evne til å gjennomføre 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Selvstendig lederrolle med vesentlig påvirkning i en stor og spennende organisasjon
 • Engasjerte kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Mange muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidshverdag med mulighet for hjemmekontor og digital samhandling
 • God pensjonsordning gjennom KLP.