• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5077796
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Eiendomsforvalter og utvikler - Kongsberg kommunale eiendom KF

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen

Kongsberg Kommunale Eiendom KF (KKE) ble dannet i 2002 for å sikre en profesjonell håndtering av kommunens bygningsmasse og sikre god drift og utvikling av eiendomsverdier i et langsiktig perspektiv. KKE ivaretar Kongsberg kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, samt byggherrefunksjon. Pr. i dag drifter og vedlikeholder KKE 121 000 kvadratmeter fordelt på ca. 50 formålsbygg og annen eiendom. I tillegg har KKE ansvar for i overkant av 350 boliger.

KKE har ca. 74 årsverk fordelt på fem seksjoner. Seksjonene er Renhold, Drift og vedlikehold, Forvalting og stab, Nybygg og større ombygninger og Økonomi.
Seksjon forvaltning har nå ledig 100 % stilling som eiendomsforvalter/utvikler.

Vi søker eiendomsforvalter/utvikler som er som har evne til å spille på lag og ta del i enhetens strategiske arbeid. Du har en genuin interesse for eiendom og eiendomsutvikling, liker å jobbe i spennet mellom arealdisponering, brukerbehov, avtaleverk og jus. Ønsker å være med i videreutviklingen av framtidig behov. Trives med arbeidsoppgaver med stort fagspenn og kompleksitet.

Eiendomsforvalter jobber bl.a. opp mot eksterne/interne aktører, kommunens ledelse og kommuneadvokaten.

 

Vi tilbyr

Jobb i et fagmiljø innenfor eiendom som er opptatt av utvikling og innovative løsninger. Du vil ha mulighet for å være med å forme stillingen. Dagene er varierte, og du deltar i faglig utfordrende og spennende prosjekter. 

 • Et bredt fagmiljø
 • Varierte oppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

 

Innhold i stillingen

 • Ivareta kommunens grunneierrolle
 • Juridiske spørsmål ifht eiendom
 • Oppfølging av grunneiendom – makeskifte, eiendomsgrenser, tinglysing osv
 • Bistand overfor øvrige ansvarsområder innenfor forvaltningsavdelingen, herunder salg og kjøp av eiendom (bygg og boliger)
 • Ansvarlig for forvaltning og utvikling av eiendomsportefølje som ikke benyttes til kommunal virksomhet. Herunder oppfølging av leieforhold m.m
 • Oppfølging ifht Husbanken
 • Budsjettarbeid og rapportering
 • Forarbeider og fremlegging av saker til styret
 • Andre prosjekter og nærliggende oppgaver.

 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder, eiendomsfag, juridiske fag, ingeniørfag o.l. Spesielt relevant realkompetanse kan kompensere for kravet til formell utdanning.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • God IKT kompetanse
 • Førerkort kl. B

Vi er opptatt av å bygge et godt team. Personlig egnethet for stillingen tillegges derfor stor vekt.

  

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

  Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5077796
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune