Ledig stilling

Holmestrand kommune

Eiendomsforvalter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune har omtrent 100 000 m2 kommunal bygningsmasse. I tillegg har kommunen ca. 150 kommunale utleieboliger. Virksomhet eiendom og samferdsel har ansvar for kommunal eiendom og bygningsmasse, veg/park, havn og skjærgårdstjeneste. Totalt har virksomheten ca. 45 årsverk. Innenfor eiendomsdelen er det tre ansatte i administrasjon, fire prosjektledere, en driftsleder samt byggdriftere. Totalt er det ca. 25 årsverk innenfor eiendom. Stillingen som eiendomsforvalter tilhører eiendomsdelen av virksomheten og rapporterer til virksomhetsleder.

Stillingsbeskrivelse

Holmestrand kommune søker en eiendomsforvalter med høy gjennomføringsevne og evne til å systematisk følge opp kommunens eiendomsportefølje.

Vi ser etter deg som evner å arbeide både kort og langsiktig med eiendoms- og vedlikeholdsstrategi for kommunens eiendomsportefølje. Du vil i tillegg arbeide med forvaltning og oppfølging av kontrakter, avtaler og leieforhold.

Ansvarsområde

Stillingen har blant annet ansvar for:

 • Forvalte kommunens eiendomsportefølje
 • Etablering og oppfølging av kontrakter og avtaler, mot både leverandører, brukere/leietakere og det offentlige
 • Ansvarlig for planlegging og oppfølging av drift og vedlikehold for eiendomsporteføljen med tilhørende tekniske anlegg og installasjoner, herunder oppfølging av FDV-dokumentasjon for eiendomsporteføljen
 • Kjøp og salg av kommunal bygningsmasse
 • Optimalisere og effektivisere, systematisere og forenkle arbeidsflyt i forvaltningsoppgaver
 • Prosjektdeltakelse

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på høyskole-/bachelornivå eller teknisk fagskole (minimum nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk). Eksempelvis innenfor FDV, eiendom, eiendomsforvaltning eller jus i fagkretsen.
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning eller drift og vedlikehold av større bygningsmasse og anlegg
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God IKT og systemforståelse
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektarbeid 
 • Kunnskap om offentlige anskaffelser og offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig og systematisk
 • Være engasjert og bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i meget god pensjonsordning gjennom KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Vi vet at vi ber om mye, men om du ikke kan huke av for alle krav/ønsker og er interessert i stillingen så oppfordrer vi deg allikevel til å søke.