Eiendom, Seksjon utbygging - Prosjektleder/arkitekt

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Eiendomsavdelingen, Seksjon utbygging har ledig 100 % fast stilling som prosjektleder for snarlig tiltredelse. 

Om enheten

Innlandet fylkeskommune har en sentralisert eiendomsforvaltning som ivaretas av Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen ivaretar eieransvaret, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunenes eide bygningsmasse på ca. 400.000 m2, der hovedvekten av bygningsmassen er videregående skoler.

Seksjon Utbygging har ansvaret for:
• gjennomføring av investeringsprosjekter knyttet til eiendomsavdelingen
• gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter knyttet til eiendomsavdelingen
• byggfaglig rådgivning

Vi søker deg som

• har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• er strukturert
• er selvstendig og initiativrik
• er løsningsorientert
• er nøyaktig
• har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • muligheter for utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • snarlig tiltredelse
 • arbeidssted Hamar, men det vil være mulig å arbeide fra Lillehammer etter avtale med arbeidsgiver

Arbeidsoppgaver

 • arkitektfaglig rådgivning
 • prosjektledelse av større og mindre byggeprosjekter i Innlandet fylke ihht. Innlandet fylkeskommunes kvalitetssikringssystem
 • for tiden vil dette i hovedsak gjelde prosjekter med lokasjoner i tidligere Hedmark fylke, men det kan også være aktuelt med prosjekter i hele Innlandet fylke
 • bidra i utvikling av kvalitetssikringsdokumenter knyttet til gjennomføring av byggeprosjekter
 • generell saksbehandling knyttet til egen portefølje
 • sikre godt samspill og kommunikasjon mellom interne og eksterne involverte aktører
 • ansvar for at SHA-arbeidet og krav til seriøsitet og samfunnsansvar blir ivaretatt i prosjektene
 • ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • ansvar for at anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen
 • sertifikat klasse B er nødvendig
 • selvstendig ansvar for din portefølje, men blir en del av et bredt faglig team, som det forventes at du deltar aktivt i
 • nye og andre oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere byggfaglig/arkitektfaglig/teknisk utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå
 • lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • solid og relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • solid og relevant erfaring fra prosjektledelse og prosessledelse
 • kunnskap om plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser
 • kjennskap til kontraktstandarder
 • kjennskap til ulike gjennomføringsmodeller, f.eks. totalentrepriser og samspillsentrepriser

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.