Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Eiendom, Seksjon utbygging, Eiendomsavd. - Prosjektleder bygg/ rådgiver bærekraft

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Eiendom, Seksjon Utbygging, Eiendomsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som prosjektleder/ rådgiver bærekraft for snarlig tiltredelse. 

Om enheten

Innlandet fylkeskommune har en sentralisert eiendomsforvaltning som ivaretas av Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen ivaretar eieransvaret, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkeskommunens eide bygningsmasse på ca. 400.000 m2, der hovedvekten av bygningsmassen er videregående skoler.
Seksjon Utbygging har blant annet ansvaret for gjennomføring av investeringsprosjekter knyttet til eiendomsavdelingen og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter knyttet til eiendomsavdelingen.

Vi søker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er strukturert
 • er selvstendig og initiativrik
 • har god gjennomføringsevne
 • er løsningsorientert og ser praktiske løsninger og mulighete

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • muligheter for utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling
 • snarlig tiltredelse
 • arbeidssted Hamar eller Lillehammer

Arbeidsoppgaver

 • prosjektledelse av større og mindre byggeprosjekter i Innlandet fylke
 • rådgivning og oppfølging av bærekraftmål knyttet til bygg og eiendom
 • være eiendomsavdelingens ressurs for å ivareta fylkeskommunens bærekraftmål
 • sikre godt samspill og kommunikasjon mellom interne og eksterne involverte aktører
 • ivareta SHA-arbeidet og krav til seriøsitet og samfunnsansvar i prosjektene
 • gjennomføre prosjekter i tråd med gjeldende regelverk
 • det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen, og sertifikat klasse B er nødvendig
 • du får et selvstendig ansvar for din portefølje, men blir en del av et bredt faglig team
 • nye og andre oppgaver kan tilkomme

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant byggfaglig, eller teknisk utdanning på minimum bachelornivå, eller arkitektfaglig bakgrunn på masternivå
 • søkere med 2-årig teknisk fagskole kombinert med relevant prosjekterfaring, kan komme i betraktning
 • solid og relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • solid og relevant erfaring fra prosjektledelse og prosessledelse
 • erfaring og kunnskap innen bærekraft knyttet til bygg og eiendom
 • kunnskap om plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser
 • kjennskap til ulike gjennomføringsmodeller, f.eks. totalentrepriser og samspillsentrepriser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.