Eidskog tannklinikk - Renholder

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Eidskog tannklinikk har ledig en 30 % fast stilling som renholder med tiltredelse fra 01.10.2021.

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

 • 30% fast stilling fra 01.09.2021
 • stillingen er ved Eidskog tannklinikk
 • en fremtidig klinikkstruktur kan medføre endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted

Arbeidsoppgaver

 • renholdet utføres hver dag (mandag - fredag), dvs at arbeidstiden er 11,25 timer pr. uke eller ca. 2 timer og 15 min. pr. dag
 • arbeidet utføres i klinikkens åpningstider, dvs. mellom kl. 07:30 - kl. 15:00
 • arbeidstiden avtales i samarbeid med overtannlegen/klinikkansvarlig

 Ønkede kvalifikasjoner 

 • fagbrev som renholder
 • søkere som har fagbrev vil ha fortrinnsrett til stilling

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.