Dyktige pedagoger/spesialpedagoger

Stavanger Kommune

Har du lyst til å være med på å skape en skole for alle?

På Madlavoll er nettopp det vår visjon - å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø, der alle barn opplever mestring, læring og glede hver dag! Vi bygger dette på verdier som likeverd, inkludering, tillit og respekt. 

Madlavoll skole er en barneskole som ligger i naturskjønne omgivelser med gangavstand til ulike turområder, Universitetet og Jernaldergården. Skolen har 400 elever og over 100 ansatte. I tillegg til å være nærskole for barn i Madla bydel, har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilt tilrettelagte opplæringsbehov (STOLT). Vi søker etter 1-3 lærere for vårt ordinære undervisningstilbud. Vi har en fast stilling og 1-2 årsvikariat, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for trivsel, mestring og læring for alle elever
 • Skape gode relasjoner til elever og kolleger
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i tråd med LK-20  Delta aktivt i skolens utviklingsarbeid
 • Samarbeide med og være en støtte for kollegaer i arbeidet med å tilpasse undervisning og aktiviteter, opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler
 • Samarbeide med foresatte, og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Minst 30 studiepoeng i minst 2 undervisningsfag i barneskolen (spesielt, matematikk, norsk og engelsk)
 • Ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse
 • Solide ferdigheter i bruk av IKT
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språkferdigheter tilsvarende B2 (Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål)

Personlige egenskaper:

 • Du er god på relasjonsbygging og vektlegger dette i ditt arbeid med elevene.
 • Du er flink til å samarbeide både med kollegaer, elever og foresatte.
 • Du har et positivt syn på barn - noe som innebærer en tro på at barn vil godt, og at du ser muligheter der mange ser begrensninger.
 • Du har fokus på elevenes psykososiale miljø og viktigheten av dette.
 • Du er faglig oppdatert og opptatt av elevenes læring.
 • Du er robust og liker et høyt arbeidstempo med ulike arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Du legger vekt på å planlegge systematisk, gjennomføre og evaluere.

Vi tilbyr:

 • 400 fantastiske elever
 • 100 engasjerte og støttende kollegaer
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • Gode forsikringsordninger og pensjonsavtaler
 • Hjem-jobb-Hjem-avtale
 • Stillingskode og lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler