Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Drømmejobb? Helsefagarbeider søkes til langvakts turnus i Myrveien

Bli en del av vårt team på Myrveien bofellesskap. Vi gir tjenester til mennesker med utviklingshemming hvor vi skaper et godt hjem og en meningsfull tilværelse. Som faglig engasjert Helsefagarbeider vil du spille en nøkkelrolle i å hjelpe våre beboere med å oppnå størst mulig grad av selvstendighet og livsglede.

Myrveien bofellesskap er ikke bare et botilbud; det er er fellesskap hvor beboernes trivsel og selvbestemmelse står i sentrum. Vi legger vekt på å tilrettelegge individuelle tiltak som fremmer livsglede og skaper meningsfulle mestringsopplevelser. Her handler jobben din om mer enn bare omsorg - det handler om å skape et liv med mening. Vi jobber etter PAS som metode og rammeverk i vår tjenestelevering.

På grunn av organisatoriske endringer,  søker vi nå etter 1 ny kollega til vårt tverrfaglige team. Vi leter etter deg som er engasjert, pålitelig og som ønsker å bidra til både faglig utvikling og et positivt arbeidsmiljø. Hos oss vil du være en del av et fellesskap som tror på nytenkning og viljen til endring for å gi våre beboere det beste tilbudet innenfor de rammene vi har. 

Stillingen er 80%, men det vil være mulighet for å øke til 100% stilling når avdelingen starter opp med årsturnus i 2024/2025

Myrveien bofellesskap ligger sentralt på Tasta med gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter.

       

Kvalifikasjoner:

- Autorisasjon som Helsefagarbeider
- Erfaring fra lignende arbeid
- Evne til å uttrykke deg klart og tydelig både skriftlig og muntlig.

- Du må kunne kommunisere flytende på norsk, minimum B2. Dette sikrer effektiv kommunikasjon og forståelse i teamet og med beboerne.
- Politiattest uten anmerkninger er en grunnleggende forutsetning for ansettelse. Denne må leveres arbeidsgiver ved aktuell ansettelse.

Personlige egenskaper:


- Evne til å tilpasse seg og samarbeide effektivt i hektiske situasjoner.

- Setter alltid beboernes trivsel i sentrum, tar initiativ og handler proaktivt til deres beste.

- Utviser respekt og omsorg for alle, viser åpenhet og vennlighet uansett bakgrunn.

- Ser muligheter, søker ny kunnskap og deler dette aktivt med kollegaer.

- Lojal mot felles mål og iverksatte tiltak, tar ansvar for egne handlinger.

- Inkluderer og samarbeider med pårørende, tar ansvar for å oppnå felles målsettinger.

Personlige egenskaper blir vektlagt

             

Vi tilbyr:

- Turnusen består av langvakter (12,5 timer) og dagvakter med lange friperioder
 
- Ansvar, involvering og delaktighet i avdelingen og virksomhetens prosesser
 
- Godt arbeidsmiljø
 
- Varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver som utfordrer og inspirerer
 
- Engasjerte medarbeidere som brenner for beboernes ve og vel, og som støtter hverandre
 
- Grundig opplæring, nyansatt kurs og regelmessige oppfølgingssamtaler. Veiledning fra erfarne ledere og kollegaer.
 
- Aktiv deltakelse i ressursgrupper og nettverksgrupper, muligheter for interne og eksterne kurs, samt veiledning fra Stavanger kommunes eget veiledningsteam.
 
- Attraktive pensjons- og forsikringsordninger

- Stillingskode 707600 Helsefagarbeider/Hjelpepleier, lønn etter gjeldende tariff  

-Stillingskode  751703 Barne- og ungdomsarbeider, lønn etter gjeldende tariff