Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Driftsykepleier

Offentlig forvaltning

Thorakskirurgisk intensivavdeling på Rikshospitalet er en seksjon som har fått økt aktivitet det siste året. Vi har også økt antall ansatte betydelig. Alle stillinger er pr. dags dato besatt. 

Vi har et aktivt fagmiljø på Thoraksintensiv og er en spennende intensivavdeling. Ansatte har et høyt engasjement og beskriver det som et godt sted å jobbe. Det gis store muligheter for å utvikle seg faglig og personlig. Vi vektlegger arbeidsmiljø og jobber aktivt for at ansatte skal trives og få mulighet til å utvikle seg faglig og personlig.  

Vi har lands- og regionsfunksjon for kirurgisk behandling av voksne og barn med hjerte, lunge- og karlidelser, medfødte hjertefeil og transplantasjon av hjerte og lunge. Pasientgruppen er postoperative pasienter og komplekse intensivpasienter med behov for sirkulasjon støtte, dialyse og/eller annet avansert medisinsk teknisk utstyr etter kirurgi. Vi har spisskompetanse for intensivpasienter som trenger assistert sirkulasjon, ECMO og kunstig hjerte (LVAD).

En av våre assisterende seksjonsledere skal ha andre oppgaver fra høsten, og vi søker derfor etter en driftssykepleier i et vikariat for et år med mulighet for forlengelse. 

Ring gjerne avdelingen ved spørsmål vedrørende stillingen.

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Må være intensivsykepleier med norsk autorisasjon.
 • Klinisk erfaring med seksjonens pasientgruppe er en fordel
 • Ha kjennskap til GAT eller evne til å sette seg inn i
 • Ha kjennskap eller evne til å sette seg inn i arbeidsmiljøloven og aktuelle regler i forhold til arbeidstid, merarbeid og overtid.
 • Ha stor interesse for intensivsykepleie og et ønske om å styrke faget
 • Ha stor interesse for daglig drift og et ønske om å bidra til en god hverdag for ansatte
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kjennskap til e-håndbok, DIPS Arena, Metavision, Kompetanseportalen og digitale verktøy. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Er strukturert, selvstendig og har et ønske om å gjøre en forskjell
 • Er løsningsorientert og læringsvillig
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mest dagjobbing, samt hver 3. helg