Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Driftsykepleier

Offentlig forvaltning

Nevrokirurgisk sengepost, Ullevål har ledig vikariat som driftssykepleier i 40 % stilling, med mulighet for forlengelse. 

Sengeposten på Ullevål driftes med 22 senger, hvorav 5 senger er forbeholdt kjevekirurgiske pasienter. Ullevål har ansvar for nevrotraumatologi i HSØ, i tett samarbeid med akuttklinikken og øvrige kirurgiske fagmiljøer. Sengeposten behandler i tillegg til øyeblikkelig hjelp, elektive pasienter med blant annet hjernesvulst, subdurale hematomer og spinale lidelser. Nevrokirurgi er et fagfelt med en spennende og utfordrende pasientgruppe, hvor man stadig er i utvikling og det til tider kan være en hektisk hverdag. Avdelingen ønsker å sikre et høyt faglig og godt arbeidsmiljø, både i sykepleiergruppa og på tvers av yrkesgruppene. 

Stillingens arbeidstid vil i hovedsak være dagtid på hverdager, og turnusjobb p.t. hver 3. helg. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon og med minimum 2 års klinisk erfaring, og erfaring med pasienter innen nevrokirurgi er en fordel. 
 • Ønskelig med lederkompetanse/ledererfaring.
 • Kjennskap til GAT som arbeidsverktøy.
 • Samarbeidsvillig, har gode samarbeidsevner og er fleksibel.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og med faglig engasjement.
 • Evner å ta ledelsen og fatte beslutninger.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.
 • Er samarbeidsvillig og har gode samarbeidsevner med positiv innstilling.
 • Innehar sunne og gode holdninger, med evne til å handle på vegne av driften og ansatte i en eventuelt hektisk hverdag.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for deltakelse på OUS lederprogram
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.