Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Driftstilskudd fysioterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100% driftstilskudd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet ved Fosna fysikalske institutt A/S.

Avtalehjemmelen er en del av Kristiansund kommunens samlede fysioterapitilbud i helse- og omsorgstjenesten. Storhaugen helsehus er tillagt det administrative ansvaret for kommunens samlede fysioterapitjenester. Tilskuddet er ledig for tiltredelse 01.01.2023.

Fosna fysikalske institutt er en godt etablert praksis i Wilhelm Dahls vei 50 med gode parkeringsmuligheter og kort vei til offentlige kommunikasjoner. Instituttet holder til i store velutstyrte lokaler tilrettelagt for funksjonshemmede, er veldrevet og har ordnede økonomiske forhold, godt arbeidsmiljø og godt miljø for læring og veiledning. Instituttet består av 4 fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som har bred kompetanse og lang erfaring. Instituttet driftes i dag i kombinasjon med treningssenteret Fosna Frisk. For mer informasjon: http://www.fosnafrisk.no/.

Arbeidsområder

Kristiansund kommune har utarbeidet retningslinjer for samarbeid, fordeling og prioritering av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale. Det stilles krav om fleksibilitet og at virksomheten rettes inn mot kommunens må-oppgaver og i hht. lov- og forskrift. Minimum 1/5 av avtalt tid benyttes til prioriterte grupper. Kommunen vil i sin vurdering vektlegge tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Kristiansund kommune, og innretter sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver har fokus på høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.

Kommunen har en økende andel eldre med sammensatte helseutfordringer, og dette utgjør en stor pasientgruppe som krever koordinerte og samhandlende tjenester. Driftstilskuddet har en sentral rolle i dette arbeidet.

Kvalifikasjonskrav
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • bred kompetansebase med erfaring innenfor langvarig/vedvarende smerte, geriatri, ortopedi, nevrologi, habilitering, svimmelhet/balanse
  • erfaring fra drift av privat praksis
Personlige egenskaper 
  • god på relasjonsbygging med pasientene
  • utøve en aktiv behandlingstilnærming til alle pasientkategorier
  • ha helhetstanke rundt smertebehandling
  • gode samarbeidsevner og evne til å være en lagspiller
  • høy fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
  • bidra i daglig drift og videreutvikling av senteret i samråd med nåværende terapeuter
Spesielle forhold i stillingen

Det forutsettes at kandidaten ser Kristiansund kommunes behov for tilbud til befolkningen, det være seg individuell eller gruppebehandling.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.