Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Driftstekniker 

Offentlig forvaltning

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen ved Elverum Sykehus søker en driftstekniker. Som en del av vårt  team vil du inngå i en vaktrotasjon hver femte uke, og få muligheten til å være en sentral bidragsyter i å opprettholde den tekniske infrastrukturen ved sykehuset.
Avdelingen du blir en del av, har ansvaret for drift og vedlikehold av bygningsmasse, tekniske anlegg, VVS- og elektroinstallasjoner, samt reguleringsteknikk og utearealer. Avdelingen leverer tjenester innen de fleste fagfelt relatert til bygg og anlegg. Det er gode muligheter for faglig utvikling, bl.a. ved at vi vektlegger kunnskapsutveksling på tvers av ulike fagfelt.
  

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter en kandidat med følgende kvalifikasjoner:

 • Søker må ha fagbrev innen et tekniske fag(elektro/VVS/mekanikk/byggdrifter e.l.)
 • Fordel med bred erfaring innen et eller flere av fagfeltene bygg, anlegg og elektroinstallasjoner, gjerne med tidligere erfaring fra sykehusmiljø, men dette er ikke et krav
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til datasystemer
 • Kunnskap om internkontroll av tekniske installasjoner
 • Følge opp ekstern arbeid fra rammeavtalepartnere
 • Forståelse av funksjonen teknisk vakt

Personlige egenskaper:

Vi verdsetter følgende egenskaper hos våre ansatte:

 • Serviceinnstilt
 • Nøyaktig og ansvarsfull
 • Liker å holde orden, og system i arbeidet
 • Fleksibel og  positiv 
 • Evne til både selvstendighet og samarbeid med andre
 • Være løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver som direkte bidrar til trygg pasientbehandling
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode samarbeidsevner på tvers av fagområder
 • Varierte arbeidsoppgaver som stimulerer til faglig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gode muligheter for å delta i et aktivt bedriftsidrettslag med bredt utvalg av aktiviteter

  Bli med på laget og vær med på å sikre et trygt og velfungerende sykehusmiljø for våre pasienter og ansatte. Søk nå og bli en del av vårt engasjerte team!

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil kunne gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.