• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4839688
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 16.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Driftsoperatør VA

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune treng teknisk personell med praktisk bakgrunn for 100% stilling ved vår eining Teknisk drift, avdeling VA som driftsoperatør. 

 

Avdeling VA har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehald av kommunen sine vatn- og avløpsanlegg i heile Sogndal kommune, samt bistand til kommunen sin plan- og byggesaksavdeling i deira arbeidsoppgåver knytt mot VA. Arbeidet er óg knytt opp mot sikkerheitsarbeid knytt til damanlegg, og beredskapsorganisasjon for kritisk infrastruktur 

 

Driftsoperatørar i Sogndal kommune har eit felles driftsansvar for tre større vassverk, fire større avløpsanlegg og fleire små vatn- og avløpsanlegg gjennom heile kommunen. Tilsette har ein fast oppmøteplass med eit avgrensa ansvarsområde innanfor dette, men må rekne med at framtidige omorganiseringar kan gjeve ny oppmøteplass og nye ansvarsområder.   

 

Arbeidet omfattar  

 • Drift og vedlikehald av vassverk og pumpestasjonar 

 • Drift og vedlikehald av avløpspumpestasjonar og reinseanlegg, herunder overvassanlegg i veg 

 • Utrykking og rapportering knytt til hendingar på VA-anlegget 

 •  rekne med å deltake i vaktordning med overvaking.  

 • Inngå i kommunen si beredskapsplan som personell for drift av kritisk infrastruktur 

 

Sogndal kommune har nynorsk som administrasjonsspråk. Tilsetting i kommunen fylgjer vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Endring i arbeidsoppgåver, ansvarsområde og arbeidsstad kan førekome som følgje av omorganisering i kommunen. 

 

Ynskjelege kvalifikasjonar 

 • Fagbrev som røyrleggar 

 • 3 års erfaring innanfor arbeidsfeltet, fortrinnsvis som røyrleggar eller driftsoperatør innan VA. Lang erfaring kan kompensere for manglande formalkompetanse.  

 • Gyldig ADK-1-sertifikat. Kurs blir arrangert dersom dette manglar 

 • 3+3-vekers kurs for drift av avløp- og vassbehandlingsanlegg. Kurs blir arrangert dersom dette manglar 

 • Førarkort klasse B. 

 

Ynskjelege eigenskapar: 

 • Løysingsorientert 

 • Sjølvstendig 

 • Samarbeidsvillig 

 • Systematisk 

 • Fleksibel 

 

Me tilbyr: 

 • Variert arbeid 

 • Godt arbeidsmiljø med gode høve for påverknad 

 • Gode pensjonsordningar 

 • Løn etter tariff 

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4839688
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 16.11.2022