Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Driftsoperatør- Snekker/Tømrer i Bolig

Offentlig forvaltning

Virksomhet bolig  forvalter over 500 boliger for utleie til vanskeligstilte; omsorgsboliger, kommunale utleieboliger og boliger reservert for flyktninger.
Virksomheten koordinerer behov for anskaffelse og salg av boliger, i tråd med kjente framskrivninger for befolkningssammensetning og bistandsbehov i boligmarkedet. Vi skal forvalte og planlegge slik at kommunes tilgjengelige boligportefølje samsvarer med behovet i Haugesund, nå og framover i tid.
Avdelingen for boligdrift sørger for drift og vedlikehold av kommunens boligportefølje, og alle personalbaser tilknyttet kommunens bofellesskap og bomiljø. Boligdrift utfører fortløpende innmeldte arbeidsoppgaver, planlagt ettersyn, service og rehabilitering av utleieboliger og personalbaser.


Kvalifikasjoner:

 • Tømrer/ snekker med Svennebrev
 • Sertifikat klasse B. (gjerne B E)
 • Kunne jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Generell data kunnskap
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne slutte deg til kommunens overordnede målsetting for det boligsosiale arbeidet; at alle innbyggere skal ha et sted å bo.
 • Faglig engasjert, nysgjerrig og motivert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planlegge egen arbeidsdag
 • Være serviceinnstilt, strukturert og nøyaktig, løsningsorientert og positiv
 • Villig til å sette seg inn i nye ting og gjennomføre nødvendig opplæring
 • Forholde deg lojalt til virksomhetens HMS-rutiner og - tiltak
 • Har toleranse for, kan omgås og snakke med beboere med ulike typer utfordringer
 • Raus og tålmodig i møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner
 • Du må være en positiv bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø                    
 • Arbeide lojalt etter politiske og administrative føringer
 • Du liker varierte arbeidsoppgaver
 • Har lett for å omstille deg hvis det skjer uforutsette ting 

Personlig egnethet vil bli vektlagt                                                                                                                                               

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Bil-hjem ordning
 • Et meningsfylt og utfordrende arbeid i et viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff og gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger