Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stor-Elvdal kommune

Driftsoperatør

Offentlig forvaltning

Vi søker etter driftsoperatør innenfor fagområdene vann, avløp og veg i 100 % fast stilling. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet eiendom og teknisk drift i sektor for samfunnsutvikling, og vil være en del av et team bestående av erfarne fagarbeidere innen byggdrift, vedlikehold, vann/avløp, veg og øvrig kommunalteknisk drift. Enheten har i tillegg ansvar for fjernvarme og renhold samt overordnet eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og prosjekter. I tillegg organiserer vi teknisk vakt i samarbeid med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR).

Enheten for eiendom og teknisk drift forvalter samfunnskritisk infrastruktur og har 4 kommunale vannverk og 3 kommunale avløpsrenseanlegg i tillegg til ledningsnett og tekniske stasjoner. Bygg og tekniske stasjoner overvåkes via et sentralt driftskontroll-system.
Kommunen har i tillegg ansvar for gang- og sykkelstier, gatelys og omtrent 40 km kommunal veg.

Driftsenheten er i stadig omstilling og arbeidsoppgaver må tilpasses tilgjengelig kompetanse og til enhver tid nødvendige oppgaver som skal løses.

   

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen relevant mekanisk/teknisk fag. Solid og relevant erfaring kan kompensere for manglende fagbrev
 • Gode digitale ferdigheter og interesse for teknologiske løsninger
 • Erfaring med beredskapsarbeid
 • Minimum førerklasse B-BE og T. Klasse C er en fordel
 • Beherske bruk av traktor
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Våre team jobber svært tett på hverandre, og vi søker derfor kandidater som kjenner seg igjen i:

 • Ærlig, nær og åpen
 • Trygg i rollen, bidrar til å gjøre andre gode. Deler erfaringer
 • Nytenkende og nysgjerrig, ser løsninger
 • Liker å være ute og å utføre praktisk arbeid
 • Gode samarbeidsevner og tydelig i kommunikasjonen
 • Fokus på kvalitet og gjennomføring
 • Holder seg oppdatert, er spørrende og engasjert
   

De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

Driftsoperatører hos oss tilbys:

 • Allsidige, selvstendige og utfordrende oppgaver
 • Et uhøytidelig og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Erfarne og kompetente kollegaer
 • Samarbeid på tvers av avdelinger, enheter og sektorer
 • Tarifflønn og gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger