Driftsmedarbeider teknisk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hver dag hele året har våre kunder behov for å komme seg fra A til B i Trøndelag. For AtB er det viktig at dette blir så forutsigbart som mulig for de som er ute og reiser, både før og underveis på reisen. Det å ha velfungerende og tilgjengelige tjenester er en viktig del av det å gjøre kollektivreisen attraktiv.

Seksjon systemdrift er plassert under avdeling Teknologi og tjenesteutvikling og har ansvar for drift- og vedlikehold av ulike kundesystemer.

Driftsmedarbeider teknisk skal bidra til at AtBs billett- og sanntidssystem har høy driftsregularitet og at informasjon på holdeplasser, stasjoner og knutepunkt holdes oppdatert. Driftsmedarbeideren må også kunne bidra i andre ulike driftsrelaterte oppgaver.

AtB har ansvaret for all kollektivtrafikk i Trøndelag, med operatører stasjonert på ulike steder i fylket. Driftsmedarbeiderne jobber mot de ulike operatørene, og noe reising innad i fylket må påregnes.

Driftsmedarbeider jobber både med operatører og leverandører av de ulike systemene, og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til at alle stoppesteder i AtBs ansvarsområde har oppdatert ruteinformasjon, samt delta i planlegging og koordinering av ruteendringer i hele fylket
Spesielt ansvar for at AtBs reservepool på billettutstyr holdes operativ og at AtBs operatører til enhver tid har tilgang på reserve billetteringsutstyr som sikrer AtBs billettinntekter
Systematisk kartlegging og registrering av feil på enheter og systemer som benyttes på buss, trikk, båt og ferger
Følge opp feil på sanntidssystemet mot operatører og leverandør iht. definerte ansvarsområder
Følge opp avvik og feil på passasjertellesystemet som benyttes på buss og trikk i Trondheim
Bistå internt i AtB med informasjon og service knyttet til forhold i driften
Bidra med egen kompetanse innenfor øvrige prosjekter og arbeider ved AtB
Bidra til videreutvikling av holdeplassinformasjon og andre kundetjenester i Trøndelag
Etterleve og fremme AtBs verdier; Ansvarlig – Involverende – Framtidsrettet
Jobbe i henhold til AtBs til enhver tid gjeldende styringssystem
Bidra aktivt til et godt og attraktivt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

Teknisk utdanning innen elektro og/eller relevant praksis
Søker må ha sertifikat klasse A, BE og D

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
Løsnings- og handlingsorientert
Systematisk, nøyaktig og ryddig
Serviceinnstilt og tilpasningsdyktig
Ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø
Faglig utvikling
Lokaler sentralt i Trondheim
Offentlig pensjonsordning
Gode forsikringsordninger

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det blir bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.