• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4356567
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 12.05.2022
Ledig stilling

Oslo kommune

Driftsleder - skolevaktmester - Sofienberg skole, Språksenteret

Offentlig forvaltning

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og
lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner.
Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene,
Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Stillingen som driftsleder/skolevaktmester innebærer blant annet tilsyn med at
skolebygninger, tilhørende uteområder, og de tekniske installasjonene som tilhører
byggene, til enhver tid er i tilfredsstillende stand, dette i samarbeid med
Undervisningsbygg Oslo KF.

Skolevaktmester har en viktig rolle i å sikre at elever og ansatte har et arbeidsmiljø som
fremmer trivsel og læring.

Arbeidsoppgaver:

Tilsyn, drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg

 Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen eget ansvarsområde, delta i skolens
AMU når fysisk arbeidsmiljø drøftes.

 Internkontroll, avvikshåndtering og oppfølging av drifts,- og serviceavtaler

 Bistå med håndtering av skolens kildesortering

 Ansvar for farlige kjemikalier som benyttes til drift og renhold av bygg

 Utføre nødvendige, praktiske oppgaver knyttet til skolens drift

 Bistå eksternt personell ved service på aktuelle bygg

 Være synlig voksenperson og bidra til et godt skolemiljø

  Kvalifikasjoner:

  Utdanningsretning: Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag

  Utdanningsnivå: Fagskole/fagbrev (2 år)

  Relevant fagbrev, gjerne byggdrifterfaget

  God digital kompetanse

  Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

  Kunnskap om, og erfaring med brannvarslingssystemer, sikkerhets -og
  låsesystemer

  Kjennskap til internkontrollrutiner og systemer

  Realkompetanse/lang erfaring kan erstatte fagbrev.

  Personlige egenskaper:

   Fleksibel

   Serviceinnstilt

   Stor arbeidskapasitet

   Personlig egnethet tillegges stor vekt


  Vi tilbyr:

   Muligheter for kompetanseutvikling, fagspesifikke kurs

   Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver

   Gode pensjons,- og forsikringsordninger

   Lønn og arbeidsvilkår fastsatt i lov-og avtaleverk


   

  • Bedrift
   Oslo kommune
  • Søknadsfrist
   25.05.2022
  • Sted:
   OSLO
  • Stillingstype:
   Heltid
  • Bransje:
   Offentlig forvaltning
  • Utdanningskrav:
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring:
   Ønskelig
  • Fylke:
   OSLO
  • Arbeidssted:
   OSLO
  • Antall stillinger:
   1
  • karriere-kode:
   4356567
  • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
  • Oppdatert 12.05.2022