Ledig stilling

Stavanger Kommune

Driftsleder park

Idrett og utemiljø har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.
Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, anlegg for sykkelparkering, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, skolegårder, uteområder ved barnehager, naturvernområder, badeplasser, innen og utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Seksjonen Drift utemiljø er organisert i park, vei og anlegg, samt en egen gruppe for kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Park har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens uteområder som parker, badestrender, friområder, lekeplasser, barnehager og skoler.

Vei har ansvar for drift og vedlikehold av vei og trafikkarealer dvs. veivedlikehold sommer og vinter, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.

Anlegg leverer tjenester innen etablering, rehabilitering, opparbeidelse av lekeplasser, barnehager, skoler, parker, grøntanlegg og turstier. Samt opparbeidelse og rehabilitering av vei- og sykkelinfrastruktur. 

Dessuten ivaretar Drift utemiljø spesialområder som fri-sikt områder og lignende.

Seksjonen har en avgjørende rolle i kommunenes beredskapsarbeid i samarbeid med Vei og trafikk, nødetater og kommunes beredskapsavdeling.

Et eget maskinverksted er underlagt seksjonen, og har blant annet teknisk vedlikehold av egne maskiner/utstyr som spesialfelt.

Vi har nå ledig stilling som Driftsleder, for avdeling Park


Kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig fremstilling på norsk
 • Ledererfaring
 • Datakyndig
 • God økonomisk forståelse
 • Fagbrev som anleggsgartner eller tilsvarende, eller relevant arbeid innen sitt fagområde
 • Evne til å forstå kommunal drift 

Personlige egenskaper:

 • Evne å motivere, tenke helhetlig og utnytte avdelingens ressurser best mulig
 • God service innstilling overfor brukere, kunder og samarbeidspartnere
 • God ordenssans
 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å jobbe målrettet
 • Vilje og evne til å stå på i hektiske perioder

Vi tilbyr:

 • Stilling lønnes etter avtale, stillingskode 945450 Driftsleder
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklende miljø med høy faglig kompetanse
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale