Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Driftsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Storhaugen helsehus har ledig 100 % fast stilling som driftsleder og lageransvarlig ved kommunalt hjelpemiddellager. Kommunalt lager yter tjeneste for innbyggere 0-100 år, og samarbeider med mange kommunale enheter.

Pr. i dag har hjelpemiddellageret 5,5 årsverk, som håndterer arbeidsoppgaver som mottak og utlevering av hjelpemidler fra NAV, reparasjon og service av hjelpemidler, drift av kommunalt hjelpemiddellager, matombringing til institusjoner og hjemmeboende, tøykjøring til og fra kommunalt vaskeri samt transportoppdrag av hjemmeboende brukere til dagtilbud.

Det jobbes med dreining av oppgaver for hjelpemiddellageret, der digitalisering av håndtering av hjelpemidler og logistikkhåndtering er noen av endringsområdene. 

Arbeidsområder
 • registrering av hjelpemidler i EPJ
 • mottak av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral
 • ansvarlig for god ressursutnyttelse
 • utlevering og installasjon av hjelpemidler
 • opplæring til bruker og pårørende
 • vedlikehold av hjelpemidler 
 • transportoppdrag
Kvalifikasjonskrav
 • relevant erfaring med lagerlogistikk og arbeidsoppgavene lagt til stillingen
 • sertifikat klasse B, C1 og D1, samt sjåførkompetansebevis for gods – og persontransport
 • relevant erfaring med IT verktøy og system
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • kjennskap til kommunale helsetjenester
 • forståelse for tverrfaglig samhandling og tilrettelegging av hjelpemidler
 • formell kompetanse i logistikk
Personlige egenskaper 
 • jobbe strukturert og målrettet med bruker i fokus
 • løsningsorientert og fleksibel
 • gode kommunikasjons – og samhandlingsevner
 • tillitsskapende og god på relasjonsbygging
 • innovativ og utviklende
Vi tilbyr
 • vi tilbyr deg som søker en spennende stilling i et arbeidsområde under utvikling med fokus på digitalisering og forbedring av logistikk. Vår visjon er å drifte varierte tjenestetilbud som fremmer brukers muligheter for aktivitet og deltagelse i samfunnet uansett type og grad av funksjonsnedsettelse
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Stillingen har primært arbeidstid 8-16, men har mulighet for fleksibel arbeidstid.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.