Detaljer


Driftsleder

 

 

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere.  Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse.

Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Bygg og eiendom er en enhet som ligger innenfor Samfunnsutviklingsområdet i Østre Toten Kommune. Bygg og eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av ca 80.000 m2 med kommunale bygg. Avdelingen har også ansvaret for de kommunale eiendommene og vegnettet.

Enheten har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens bygningsmasse, eiendommer og vegnett. Dette omfatter også drift av renhold og vaktmestertjeneste i egenregi. 

Bygg og eiendom er en sentral enhet i utviklingen av Østre Toten og ledelse/ansatte samarbeider tett med andre fag/områder i kommunen.

Arbeidssted: 

 Østre Toten kommune, Bygg og eiendom

Driftsleder har ansvaret for:

 • Drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. Dette omfatter også ansvar for vaktmestere, teknikere og håndverkere   
 • Kommunalt hjelpemiddelager med personell  
 • Internkontroll for kommunale bygg. Være en pådriver i bruk av IK-Bygg/FDV-bygg som er vårt internkontrollsystem
 • Budsjett/økonomioppfølging
 • Oppfølging av vedlikehold og involvering byggeprosjekter
 • Delta i tverrfaglig samarbeid innad i enheten og på tvers av enheter
 • Være en bidragsyter i utviklingen av kommunens tjenester og i forhold til grønne skiftet

 Som driftsleder skal du:

 • Være en leder som er synlig for dine medarbeidere
 • Utføre lederrollen på en måte der du utnytter de ansattes styrker til beste for felles mål
 • Sette nødvendige krav til deg selv som leder og til de du leder
 • Ha evne til å forstå andre sine behov
 • Være god til å kommunisere og samarbeide
 • Være en pådriver i utvikling av nye teknologiske løsninger

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kompetanse innen bygg eller andre byggrelaterte fag, gjerne på Ingeniør/Bachelornivå
 • Gjerne tilleggsutdanning innen ledelse og/eller Økonomi/administrasjon
 • Erfaring fra forvaltning og drift av bygg
 • FDV- og byggeteknisk helhetsforståelse
 • Økonomisk forståelse
 • Erfaring fra arbeidsledelse og personalledelse
 • Gode dataferdigheter
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.