Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftskoordinator for idrettshallar

Eininga idrett og friluftsliv er ei ny, engasjert og inkluderande eining i stadig utvikling.

Vi har ledig stilling som:
 • Driftskoordinator for idrettshallar,  100 % fast stilling.

Kontorstad er ved Førdehuset, men arbeidsoppgåver er knytt til idretten og friluftslivet i heile kommunen.

Arbeidstid er på dagtid, men noko arbeid i helg og på kveldstid må påreknast.

Arbeidsoppgåver:
 • koordinere drifta av dei 7 idrettshallane til kommunen
 • ansvar for å koordinere og organisere bruken og drifta av idrettshallane
 • vere eit kontaktpunkt for driftsstyre, lag og organisasjonar som nyttar hallane
 • ansvar for god intern og ekstern kommunikasjon
 • fakturering og enkel budsjettering
Krav til søkar:
 • erfaring frå eit eller fleire av områda idrett, frivilligarbeid, økonomi og administrasjon, eller liknande område
 • vilje og evne til å vere med å utvikle tilbodet og til å lære nye arbeidsoppgåver
 • gode kommunikasjonsevner både muntleg og skriftleg
 • førarkort klasse B
 • er strukturert og kan koordinere/delegere arbeid
 • er ryddig og har økonomisk innsikt 
 • har datakunnskap og erfaring med digitale kommunikasjonsplattformer
 • kunne jobbe strategisk og praktisk 
Vi søker deg som:
 • er engasjert i idrett og frivillig arbeid
 • er fleksibel, ryddig og tek ansvar
 • er initiativrik, løysingsorientert og har gode samarbeidsevner
 • er kreativ og ser mogelegheiter
 • har god gjennomføringsevne
 • likar å jobbe sjølvstendig, men også i team
 • er raus, inkluderande og ynskjer å bidra i kollegiet med ditt gode humør
Vi kan tilby:
 • interessante og utfordrande arbeidsoppgåver

 • godt arbeidsmiljø

 • telefonordning

 

Om du har spørsmål til stillinga kan du ta kontakt med einingsleiar Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy, tlf 577 26 114 eller på e-post anne-grete.nottingnes.rognsoy@jolster.kommune.no

eller kommunalsjef for Kultur og idrett Hilde Bjørkum, tlf. 909 19 933 eller på e-post hilde.bjorkum@sunnfjord.kommune.no

 

Du må søke elektronisk!

 

Velkomen som søkar!