Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Driftskoordinator

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om veg og park Sunnfjord Kommune

Tenesta har i dag 13 medarbeidarar i tillegg til fagkoordinator, og inngår i eininga Teknisk drift som til saman har 32 tilsette. Teknisk drift driftar i overkant av 32 mil veg, og har ansvar for drift og vedlikehald av alle parkareal og kommunale veglys i kommunen. Stillinga inngår i Sunnfjord kommune si tekniske driftsavdeling, og skal ha driftsansvaret for fagfeltet veg, park og veglys.

Vi har følgande stilling ledig:
 • 100 % fast stilling som driftskoordinator
Arbeidsoppgåver er m.a.:
 • arbeidsoppgåver innanfor Veg og Park i eininga Teknisk drift. I dette inngår dagleg planlegging, organisering, ressursstyring, HMS og internkontroll.
 • sikre effektiv drift og vedlikehald til innbyggarane sitt beste innanfor pålagde rammer
 • medverke til kompetanse- og kvalitetsutvikling slik at drifta betrast
 • initiere og fremje nye og innovative løysingar gjennom digitalisering og systematisering
 • rapporterering
 • inngå i teknisk vakt / vintervedlikehald
Kvalifikasjonar for stillinga:
 • teknisk fagskule kommunalteknikk og/eller tilsvarande fagområder
 • fagbrev innan vegdrift/bygg og anlegg
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god IKT- kompetanse
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk
 • sertifikat minimum kl B/BE/C (person- varebil- lastebil)

Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning. Vi ser etter deg som har fagkompetanse og erfaring innanfor fagområdet. Det er ein stor fordel om du har erfaring med å leie andre.

Personlege eigenskapar
 • løysingsorientert, med evne til å skape tillit
 • du har evne til å arbeide sjølvstendig og ansvarsfylt
 • du er utviklingsorientert, initiativrik og handlekraftig
 • du er engasjert og har evne til å motivere andre
 • du har gode samarbeidsevne og kan jobbe tverrfagleg
 • du har evne til å skape eit godt arbeidsmiljø
 • du er serviceinnstilt

Personlege eigenskapar vert vektlagt. 

Vi tilbyr:
 • eit godt fagmiljø
 • fokus på et godt arbeidsmiljø
 • lønn i forhold til gjeldende avtaleverk, tariffesta og gode pensjons- og forsikringsordningar

Du søker elektronisk.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!