• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4318742
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Driftskoordinator

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Botjenester for utviklingshemmede gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og i private hjem. Enheten har spesialkompetanse på utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. I vår enhet har vi mange dyktige ansatte og vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, utvikling og mestring.

Botjenesten i Fana Ytrebygda har nå ledig 100 % fast stilling som driftskoordinator.

Vi søker deg som brenner for å sikre gode tjenester til utviklingshemmede ved å sikre effektive og gode bruk av kommunens ressurser ved tjenester i hjemmet. Du er faglig dyktig, engasjert, motiverende og du ønsker å bidra til at kvaliteten er i høysetet.

Som driftskoordinator er du opptatt av å skape tillit, veilede, formidle og være et bindeledd som bidrar til god informasjonsflyt. Du er i forkant, analytisk og strukturert, du kan vise til gode resultater. Du er kreativ/ løsningsorientert, har evnen til å ta andres perspektiv, har evnen til å skape relasjoner og samhandle. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og tør å snakke om ting. Innstilingen om at vi jobber mot felles mål og at det er gagner alle å gjøre andre gode. 

Du blir en del av enhetens administrative stab, med stabsleder som nærmeste leder.

Arbeidstiden (fleksitid) er på dagtid med 37,5 timer/uke i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder delegerer ansvarsområder til driftskoordinator i henhold stillingsinnehavers formelle kompetanse og erfaring.
 • Må tilegne seg kunnskap innen fagområdet og holde seg oppdatert på fag, lov- og avtaleverk
 • Bidra til at ressursene innen etatens tjenester benyttes på en fleksibel og effektiv måte ved å kvalitetssikre og klargjøre turnusplaner for godkjenning
 • Bidra til å utvikle gode systemer som sikrer enhetsleder løpende tilgang på styringsinformasjon for god virksomhetsstyring
 • Ansvar for oppfølging av driftsoppgaver og ansvarlig kontaktperson ved tjenestested ved avdelingsleders fravær
 • Fadderansvar for nye avdelingsledere
 • Veiledning og opplæring av avdelingsledere i forhold til dataverktøy/nye systemer og tjenesteproduksjon
 • Tett samarbeid med enhetens økonomirådgiver og etatens driftsrådgiver
 • Analyse av det enkelte tjenestesteds økonomiske situasjon og tjenesteproduksjon
 • Arbeide med gevinstrealisering i pågående og nye utviklingsprosjekter
 • Styrke internkontrollperspektivet på økonomiområdet
 • Bidra aktivt og være pådriver i utviklingsprosesser, samt delta i relevante prosjekter
 • Bidra til god økonomistyring og fremme god informasjonsflyt mellom etat og enhet
 • Delta og bidra inn i etatens ressursgrupper

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant høyskole eller universitetsutdanning
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • God IT- og turnuskompetanse - RS-Profil
 • Personer utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig igjennom bestått B2 prøve i norsk
 • Må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å tenke og handle strategisk og analytisk
 • Du må være løsningsorientert og god til å samhandle
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig mot gitte mål og tidsfrister
 • Du er flink til å veilede
 • Du er flink til å prioritere i en hektisk hverdag og har høy arbeidskapasitet 
 • Du har evne til fleksibilitet og håndtering av uforutsette hendelser
 • Du har evnen til å ta andres perspektiv
 • Du har evnen til å skape relasjoner og samhandle 
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og tør å snakke om ting
 • Være utviklingsorientert og opptatt av god tjenestekvalitet.
 • Ha en åpen og inkluderende væremåte, være samarbeidsvillig og lærevillig.
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt i vurdering av søkerne
 • Raushet og godt humør
 • Du etterlever de verdier og holdninger som er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og etiske standard, samt handler i tråd med Bergen kommunes verdier: Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.

Vi tilbyr:

 •  Vi tilbyr et godt og aktivt arbeidsmiljø på tvers av enhetene
 •  Muligheter for faglig og personlig utvikling
 •  Fleksibel arbeidstid
 •  Lønn som driftskoordinator etter lokale lønnsbestemmelser og utdanningsnivå, års lønn for driftskoordinator er kr 584 400,-
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  NESTTUN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NESTTUN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4318742
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune