• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2021
 • Sted:
  MOLDE
 • Stillingsfunksjon:
  Fast Stilling
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  MOLDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4215663
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune

Driftsavtale fysioterapi

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype

Det er ledig  70% stilling som fysioterapeut i privat praksis.

Molde kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut innen fagområdet psykomotorisk fysioterapi. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 70 prosent driftstilskudd. Praksisen er per tiden lokalisert ved Aktifysio Molde AS, Romsdalsgata 16, 6415 Molde. Det forutsettes at den som får tildelt avtalen kommer til enighet med avtaleoverdrager om overtakelse i samsvar med den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Ved Aktifysio jobber 3 fysioterapeuter med henholdsvis 50, 70 og 80 prosents driftsavtaler med Molde kommune. Instituttet har per dags dato et godt fagmiljø med varierte oppgaver, og har fokus på god evidensbasert praksis og fagutvikling internt og kommunalt. Instituttet driftes som et kontorfellesskap med felles venteliste. Når en av fysioterapeutene nå går av med pensjon søkes det etter en fysioterapeut som kan bidra til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, samt evne til omstilling og samhandling ettersom det planlegges endring i instituttets struktur og størrelse i nær fremtid.

Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved instituttet før man eventuelt takker ja til en ledig hjemmel. Driftsavtalen er regulert av ASA 4313, slik den til enhver tid gjelder.

 

Hovedoppgaver

Driftsavtalen vil være innen fagområdet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Praksisen skal ha et åpent behandlingstilbud til pasienter som oppsøker og henvises til vurdering og behandling hos psykomotorisk fysioterapeut. Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning.

Andre oppgaver er:

 • Undersøkelse og behandling av barn, ungdom og voksne individuelt og i grupper, på og utenfor instituttet.
 • Veiledning av pasienter i hensiktsmessige funksjonsmønstre og endringsprosesser. Herunder bevisstgjøring av pasientens ressurser og hjelp til selvhjelp.         
 • Fysioterapeuten skal samarbeide tett med andre aktuelle instanser og følge pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.             
 • Det forventes at fysioterapeuten ønsker å bidra aktivt ved instituttet, både faglig og sosialt.                    
 • Bidra til fagutvikling på instituttet, i fysioterapitjenesten generelt og i perioder veilede studenter i praksis.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med relevant kompetanse og erfaring innen psykomotorisk fysioterapi.

Molde kommune vektlegger og har spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden framover. Kandidatenes søknader danner utgangspunkt for en første sortering og innkalling til intervju. Søknadene bør inneholde en redegjørelse for samlet erfaring og kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi, planer for fortsatt faglig utvikling og kandidatens tanker rundt utvikling av kunnskapsbaserte kommunale fysioterapitjenester til pasienter innen aktuelle fagfelt.

Andre kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon er en forutsetning
 • Fullført spesialisering i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi (psykomotorisk fysioterapi) med godkjent takstkompetanse (A9) er en fordel. Annen kompetanse innenfor psykisk helse vektlegges.
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel, der erfaring fra privat praksis/ institutt er en fordel.
 • Relevant erfaring, praksis og kunnskap som psykomotorisk fysioterapeut vil bli vektlagt.
 • Aktuelle kandidater kan vise til faglig engasjement med kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling.
 • Aktuelle kandidater er fleksible, tar ansvar og kan bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Erfaring fra 1.og 2. linjetjeneste kan være en fordel.
 • Gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Det stilles forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og helhetlige pasientforløp innenfor aktuelle fagfelt.

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte oppgaver i et tjenesteområde med gode samarbeidsforhold og høyt fokus på fagutvikling. 

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

For mer informasjon om den ledige avtalehjemmelen, ta kontakt med:

 • Aktifysio: Fysioterapeuter Gunhild Hervik og Ingunn N Gaupset, telefon 71255248
 • Molde kommune: Avdelingsleder for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddelforvaltning, Gustav Eilertsen-Bele, telefon 95231192

 

Annet

Det er krav om politiattest.     

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 
 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2021
 • Sted:
  MOLDE
 • Stillingsfunksjon:
  Fast Stilling
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  MOLDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4215663
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune