Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Driftsavtale fysioterapeut (100 %) 

Avtalehjemmelen overtas i sin helhet den 1.1.2024.

Avtalehjemmelen er tilknyttet Hundvåg Fysikalske Institutt. Hundvåg Fysikalske Institutt har seks avtalefysioterapeuter, lyse fine lokaler med gode gruppelokaler og stor pågang av pasienter. Instituttet ligger i Hundvåg kommunedel.

Stavanger kommune har en internasjonal og mangfoldig befolkning, og en høy andel eldre. Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Vi kaller det Leve HELE LIVET!

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk offentlig autorisasjon som fysioterapeut
 • Du har lang, variert og relevant klinisk erfaring med fysioterapibehandling til en mangfoldig befolkning, individuelt og i gruppe
 • Det er en fordel med erfaring fra drift av avtalehjemmel
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig godt
 • Det er ønskelig at du har kompetanse med pasienter med langvarige og komplekse nevrologiske tilstander.
 • Det er ønskelig at du har kompetanse med pasienter med kroniske tilstander og smerte.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen geriatri, onkologi og ortopedi- og erfaring med aktiv behandling av kreftpasienter, gjerne gruppebasert.
 • Erfaring og ønske om å drive grupper.

Personlige egenskaper:

 • Du har evnen til å jobbe selvstendig, er imøtekommende og empatisk i møte med pasienter
 • Du har gode samarbeidsevner, og samtidig er du tydelig med pasientene i forventningsavklaring rundt fysioterapitilbudet  
 • Du ønsker å delta i et tverrfaglig fellesskap og bidra i videreutvikling av instituttet.
 • Du ønsker å være en del av teamet på Hundvåg Fysikalske Institutt
 • Du ønsker å være tilknyttet Hundvåg Fysikalske Institutt og drive hele din praksis herfra
 • Du må ha god forståelse for hva det innebærer å jobbe som fysioterapeut med avtalehjemmel

Vi tilbyr:

 • Avtalehjemmelen overdras i sin helhet.
 • 100 % driftstilskudd er fra 1. juli 2022 kroner 496.800 pr år. Beløpet for driftstilskuddet reguleres gjennom ASA4313, som er en avtale mellom KS, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.
 • I Stavanger kommune er det godt samarbeid mellom avtalefysioterapeuter (selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter) og kommunale tjenester. Avtalefysioterapeutene kalles inn 3-4 ganger i året til allmøte og det forventes deltakelse på disse møtene. Det er et godt fungerende samarbeidsutvalg i kommunen. Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Stavanger kommune er fysioterapeut Harald Bjørge hos Stavangerdoktoren.
 • Fysioterapeuten overtar en driftsavtale med påfølgende forpliktelser som følge av ASA4313, og må være villig til å overdra fysioterapivirksomheten og godtgjøre opparbeidet praksis (det vises til ASA4313 punkt 7, 8 og 23 for vilkår for overdragelsesbetingelser). Søkeren må også være villige til å inngå i eksisterende kontorfellesskap med tilhørende forpliktelser. Søkeren må være villig til å inngå i dette felleskapet (AS) med tilhørende forpliktelser.
 • Fysioterapeut med avtale om tilskudd er selvstendig næringsdrivende. Avtalehjemmelen er regulert av ASA4313 slik den til enhver tid lyder. Utlyste avtaler om tilskudd tildeles av Stavanger kommune som enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2 b. Det vises også til gjeldende Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
 • Søknaden skal skje elektronisk. Referanser må oppgis. Søknad og vedlegg vil ikke bli returnert.