Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Driftsansvarlig

Offentlig forvaltning

I avdeling Friluftsliv og idrett i kommunalområde Kultur, er det ledig en nyopprettet stilling som Driftsansvarlig for følgende idrettsanlegg:

●Flerbruksanlegg i nyetablerte Sophie Radichs skole i Lillestrøm, herunder flerbrukshall i tillegg til flerbrukssal, dansesal og kultursal.
●Vollahallen i Lillestrøm, flerbrukshall tilhørende Skedsmo videregående skole som også disponeres av lag- og foreninger i Lillestrøm kommune.   

●Nyetablert kampsportssenter i tidligere forretningslokaler i Åråsveien 16 i Lillestrøm.                                                                         


Arbeidsoppgaver:

Til stillingen er det tillagt følgende arbeidsoppgaver:

●HMS - Internkontroll på ovennevnte anlegg.                                                                                                 

●Etter behov utføre arbeidsoppgaver også på de øvrige kommunalt eide idrettsanleggene i kommunen.                                                                 

●Gjennomføre møter med anleggenes leietagere.                                                                                                   

●Delta på interne og eksterne driftsrelaterte fagkurs.                                                                                             

●Gjennomføre vedlikehold av maskiner, redskap og utstyr tilknyttet overnevnte anlegg.                                     

●Være driftsansvarlig for de kommunalt eide idrettsparkenes- og idrettsanleggenes  utendørs aktivitetsområder, sommer og vinter.                             

●Ha dialog og være medspiller i tilknytning til lag- og foreningers idretts – og kulturarrangement på de kommunalt eide idrettsanleggene.             

●Gjennomføre forebyggende brann og HMS kurs for leietagere på overnevnte anlegg.                         

●Inngå i drift og bruk av digitalt book up program for lag- og foreningers leie av de kommunale idrettsanleggene.

Kvalifikasjoner:

Til stillingen søkes det etter en person med:

●Fagbrev som driftsoperatør idrettsanlegg eller tilsvarende relevant fagbrev.

●Lang praksis innen fagområdet  kan kompensere for manglende fagbrev.

●Praksis fra arbeid i frivillige organisasjoner.

●Praksis fra vedlikehold av idrettsteknisk utstyr.

●Praksis fra vintervedlikehold av uteareal.

●Praksis fra sommervedlikehold av uteareal.

●Praksis fra samarbeid med lag og foreninger om gjennomføring av idretts – og kulturarrangement. 

●Sertifikat klasse B.

●Gode dataferdigheter.

●Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

●God og positiv evne til kommunikasjon.
●Liker å jobbe i team.
●Serviceinnstilt og kvalitetsbevisst.
●Løsningsorientert, systematisk og fleksibel.
●Selvstendig og ansvarsbevisst.
●Personlig egnethet.

Vi tilbyr:

●Medlem av avdelingens fagteam med dyktige og engasjerte kollegaer.
●Et arbeidsmiljø med fokus på utvikling av fag- og kompetanse, og å gi kvalitativt gode tjenester gjennom et tverrfaglig samarbeid.                                                                          ●Inkluderende arbeidsmiljø.
●Lønn etter avtale.
●God pensjons- og forsikringsordning.