• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  19.05.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Alver
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4583438
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Driftsansvarlig, 100 % fast - Reinhald

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Då ein av våre dyktige driftsansvalege blir pensjonist, er vi no er på jakt etter ein person med godt humør som er god på samarbeid og som kan trivast i eit hektisk miljø. Vi ser etter ein driftsleiar som ikkje er redd for å ta i et tak, og som går framføre som eit godt døme for sitt team. Du vil ha både administrative oppgåver og utførande reinhald. Kontor og reinhaldsoppgåver er for tida på Brann- og driftsstasjon i Alversund. Arbeidstid frå kl. 0700/avtale.

Vi har tre driftsansvarlege på reinhald, som er delt inn etter geografisk områder. Det er no driftsansvarleg i sone sør/vest vi skal erstatte. 

Reinhaldsavdelinga

I samarbeid med avdelingsleiar har våre tre driftsansvarlege ansvar for dagaleg drift og utvikling. I reinhaldsavdelinga har vi omlag 80 tilsette som utfører reinhald ved alle eigde og leigde bygg som kommunen disponerar, i tillegg driftar vi tre vaskeri. Vi held og på å bygge opp eit team av reinhaldarar som vi kallar mobilitetsreinhaldarar, som dekker behov som oppstår. Alver reinhald er en ny og aktiv arbeidsplass med mange flotte medarbeidere frå omlag 12 ulike nasjonar. Reinhaldsoppgåvene startar i hovedsak frå 06:00. Vi er ein arbeidsplass som ønskjer å utvikle oss i takt med teknikk- og metodeutvikling. I samarbeid med våre tilsette vel vi maskiner og utstyr for å ivareta godt inneklima på plassane vi har ansvaret for,

Reinhald er organisert som under tenesteområdet Teknisk drift og vedlikehald, saman med avdeling for Veg og VA og avdeling for Bygg, anlegg og elektro.  

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene er varierte. Du vil ha administrative oppgåver, leiaroppgåver ute på arbeidsplassane og utføre noko reinhald. Stillinga bistår avdelingsleiar i dagleg drift.

Oppgåver femner mellom anna over bestilling/innkjøp, faglege vurderingar/utvikling, kontroll og føring av faktura, timeføring, arbeid og personell- innhenting og fordelingsoppgåver, samt noko personaloppfølging. Driftsansvar for mobiletsreinhaldarane er knytt til ledig stilling.  Du vil samarbeide med dei to andre driftsansvarlege.  Driftsansvarlege rapporterer til avdelingsleiar.

Komtetansekrav

 • fagbrev som reinhaldsoperatør
 • førarkort kl. B/B1. Du må vere fortruleg med å køyre bil i hele kommunen, gjennom alle årstider.
 • politiattest ved tiltredning
 • Interesse for og erfaring med digitale verktøy

Ønska kompetanse

 • leiarerfaring og/eller formell kompetande inan leiing
 • løysingsorinetert og evne til å sette mål og leie arbeid mot felles mål og resultatoppnåing
 • god forståing og interesse for menneske og ulik kulturbakgrunn
 • stukturert, ryddig, nøyaktig og tydleg
 • praktisk anlagt
 • erfaring frå tilsvarande arbeid

Vi tilbyr

 • ei meinigsfylt og variert stilling, der du får vere med å bidre til god jobbutføring i sona og avdleinga
 • godt samarbeid med dei andre driftsansvrlege og avdelingsleiar
 • lønn- og tilsetjingvilkår etter lov - og avtaleverk
 • god pensjonsordnign via KLP
 • tilbod om leige av fritidsbustad langs Bergensbana

 

 Søknad

Syns du og dette er ei spennande stilling? Send oss ein søknad via rekrutteringssystemet vårt. 

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  19.05.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Alver
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4583438
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune