Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

DPS Østre Agder søker psykolog

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmenpsykiatrisk spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år som har en psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling i poliklinikken, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende, og til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i østre del av Agderfylket.

Ambulant akutteam (AAT) bistår instanser utover førstelinjetjenesten når det dukker opp et behov for akutt psykiatrisk vurdering etter somatisk avklaring. Vi tar imot henvisninger fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Ambulant akutteam er et flerfaglig team og jobber både forebyggende og behandlende. Vi vurderer pasienten på vårt kontor, på legevakten, hos fastlegen eller i pasientens bolig.

AAT er et flerfaglig team med 2 stillinger for psykiatere, 5 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Det arbeides i turnus etter oppsatt turnusplan med 35,5 timers arbeidsuke.

I AAT har vi nå ledige 1 x 100 % vikariat som psykolog i Arendal.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist, autorisert psykolog eller psykolog med lisens
 • Klinisk erfaring, helst fra voksenpsykiatri
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Østre Agders behov
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og  utfordrende og varierte oppgaver
 • Veiledning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring